Klare regler for bruk av tidligere norske F-16-fly

Flyene Draken International ønsker å kjøpe vil utelukkende brukes i USA på oppdrag fra det amerikanske forsvaret.

Klare regler for bruk av tidligere norske F16fly_4000x2250

«Vi er kjent med at Draken International og deres datterselskaper selger treningstjenester til en rekke land. De norske F-16-flyene kan derimot ikke brukes som en del av tjenestene de selger til tredjeland, inkludert Saudi Arabia. Treningen som skal drives med flyene de ønsker å kjøpe fra Norge er av en helt annen type, og vil utelukkende foregå i USA på oppdrag fra det amerikanske forsvaret,» sier sjef for avhending i Forsvarsmateriell, Magnus Hansvold.

Kjøpet av de norske flyene bygger på en kontrakt det amerikanske luftforsvaret har gitt til blant annet Draken International om å fly F-16 og andre typer kampfly som simulerte motstandere ved trening på amerikanske baser. Dette er strengt regulert av amerikanske myndigheter, og er ment å sikre kostnadseffektiv trening ved å frigjøre flytid for nyere kampfly som F-35 ved at de ikke trenger å brukes i denne rollen. En av basene som Draken International støtter på denne måten er Luke Air Force Base i Arizona, som blant annet utdanner norske F-35-flygere.

«Når vi selger fly til selskaper som Draken International så bidrar vi derfor indirekte til mer effektiv trening for våre egne flygere. At de norske F-16-flyene kun skal brukes som en del av denne treningen er en tydelig betingelse i avtalen vår med Draken International og vil være en av grunnforutsetningene når vi skal søke om eksportlisens for flyene fra Utenriksdepartementet. Dette innebærer at Draken International kan ikke selv velge å bruke flyene til andre formål, for eksempel til å selge treningstjenester til andre lands luftforsvar», sier Hansvold.