Kongsberg valgt som strategisk partner

Kongsberg Defence & Aerospace er valgt som strategisk partner for leveranser av IKT-løsninger til Forsvaret.

Kongsberg valgt som strategisk partner4_1920x1080

Den 12.05.22 ble det signert en partnerskapsavtale mellom Forsvarsmateriell og Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) som strategisk partner i program Mime - Kampnær IKT til Forsvaret. Kampnær IKT er et begrep som benyttes om IKT-løsninger som skal understøtte mobile operative aktiviteter i Forsvaret. 

Avtalen gir KDA et ansvar for tjeneste- og systemintegrasjon, som også inkluderer programstøtte og arkitektur. Det skal inngås flere delavtaler som regulerer disse områdene. Når det kommer til konkrete leveranser under program Mime, vil KDA også kunne være en mulig produktleverandør avhengig av anskaffelsesregelverket og markedet for produktene som skal anskaffes. 

«Vi har jobbet tett med KDA gjennom flere år, men gjennom et slikt strategisk partnerskap får vi nå satt rammene for hvordan vi skal samarbeide om å levere og understøtte Forsvarets IKT-løsninger både i fred, krise og krig», sier Gro Jære, direktør Forsvarsmateriell. 

Kongsberg valgt som strategisk partner2_1920x1080.jpg
Gro Jære, direktør Forsvarsmateriell og Eirik Lie, adm. direktør for Kongsberg Defence & Aerospace i det kontrakten er signert i Forsvarsmateriells lokaler på Grev Wedels plass.

Partnerskapsavtalen skal bidra til å oppnå målene i Stortingsmelding 17 om å styrke nasjonal forsvarsindustri, samt styrke små- og mellomstore bedrifter, også de som tradisjonelt sett ikke er en del av forsvarsindustrien. Partene vil aktivt bidra til å oppnå målsettingene.

«Med denne avtalen vil KDA få ansvar for å utvikle helhetlige IKT-løsninger til Forsvaret.  Avtalen åpner også for at KDA skal kunne lage gode samarbeidsarenaer for små og mellomstore leverandører som sammen vil skape de løsningene Forsvaret etterspør», avslutter Gro Jære. 

«For Kongsberg Defence & Aerospace betyr denne avtalen økt mulighet til å bruke bredden av vår kompetanse. Vi ser frem til å bidra både innen innovasjon, integrasjon og leveranser», sier Eirik Lie, adm. direktør for Kongsberg Defence & Aerospace. «Vi er stolte av å ha blitt valgt som strategisk partner innen Kampnær IKT, og føler et stort ansvar for å få hele økosystemet av leverandører til å spille på lag for å ta fram de beste og mest moderne løsningene til Forsvaret.»

Partnerskapet vil gå gjennom en gradvis utvikling, hvor intensjonen er at strategisk partner vil bli mer og mer involvert i programmets totale ansvar innen Kampnær IKT.  Samtidig må KDA kunne videreutvikle og styrke et økosystem av underleverandører som ivaretar Forsvarets behov på en slik måte at teknologisk spisskompetanse og dynamikk kan brukes til forsvarssektorens beste.