Kontrakt for ombygging og modernisering av CV90 Kampstøttevogner til Hæren

Den svenske leverandøren BAE Systems Hägglunds AB skal renovere og bygge om 20 av Forsvarets gamle CV90 vogner.

Kontrakt for CV90 Kampstøttevogner signert_4000x2250

Forsvarsmateriell og den svenske leverandøren BAE Systems Hägglunds AB gjennomførte i dag en digital seremoni for kontraktsignering. Det er 20 av Forsvarets gamle CV90 vogner som nå skal renoveres og bygges opp som nye moderne kampstøttevogner. 
-    Jeg er meget fornøyd med at vi har fått til denne raske kontraktinngåelsen som vil gi Forsvaret ytterligere 20 moderne CV90 kampstøttevogner og der norsk og nordisk industri står sentralt i leveransene, sier sjef Forsvarsmateriell landkapasiteter, brigader Øyvind Johan Kvalvik.

Kontrakt for CV90 Kampstøttevogner signert_Kvalvik_4000x2250

Ytterligere muligheter, handlingsrom og kampkraft

Prosjekt 1092 som prosjektet kalles ble lansert som en del av Regjeringens Covid-19 tiltak i 2020 med sikte på å gi Forsvaret en etterlengtet kapasitet og arbeid til norsk industri i en krevende pandemisituasjon. Prosjektet må sees på som en forlengelse av P5436 Kampvognprosjektet, se faktaboks i bunnen av saken.

Kontrakt for CV90 Kampstøttevogner_16x9

Det er BAE Systems Hägglunds AB som er hovedleverandør, men monteringen er det norsk industri, hovedsakelig Ritek AS i Trøndelag, som står for.
-    De moderniserte vognene forventes å gi Hæren ytterligere muligheter, handlingsrom og kampkraft til å enda bedre kunne løse sine oppdrag, avslutter brigader Kvalvik.

Leveransene skal være ferdigstilt innen utløpet av 2023. Kontraktens verdi er cirka 510 MNOK med dagens kurs mot svenske kroner.

P5436 Kampvognprosjektet

Kontrakten med leverandøren BAE Systems Hägglunds AB innebar en oppgradering av hele CV9030-flåten på 103 vogner, samt bygging av 41 helt nye vogner. Det ble levert totalt fem ulike modeller med ulike egenskaper. Oppgraderte og nyproduserte CV90 vogner ble levert kontinuerlig frem mot sluttleveransen i 2019. Hovedkontrakten med Hägglunds var på omkring seks milliarder kroner. I tillegg skulle prosjektet også anskaffe nytt materiell som våpenstasjoner, ubemannede luft- og bakkefarkoster, sensorer mv. Det totale omfanget for prosjektet er omkring 10 milliarder kroner.