Kontrakt for strømaggregater

Nylig signerte Forsvarsmateriell rammeavtale med den norske leverandøren Blueday Technology AS om levering av nye og mer miljøvennlige strømaggregater.

Kontrakt for strømaggregater_16x9

"Forsvaret skal bytte ut mange av sine aggregattyper de neste årene. Vi er avhengige av fremtidsrettede energiløsninger i Forsvaret. Denne avtalen og det videre samarbeidet med Blueday technology vil være et verdifullt bidrag til å oppdatere strømaggregater i forsvarssektoren fremover, sier sjef Forsvarsmateriell landkapasiteter", brigader Øyvind J. Kvalvik.

Rammeavtalen har en varighet på inntil 7 år og med størrelsesorden på inntil 200 MNOK.

Over 1500  forskjellige krav

Ni forskjellige aggregattyper er inkludert i rammeavtalen. Avtalen kan benyttes av hele Forsvaret. Spekter av aggregater går fra 1,5 kVA til 600 kVA, samt at det kan leveres fuel container og fordelingscontainer. I tillegg inngår kurs og service samt et basis sortiment innen installasjonsmateriell slik som ferdig terminerte kabler, kabletromler, skap og plugger i de fleste størrelser.

"Det er et imponerende stykke arbeid som ligger bak signeringen. Som et eksempel er over 1500  forskjellige krav til de ulike strømaggregatene fra tilbyderne gjennomgått, evaluert og ivaretatt – tusen takk for imponerende innsats til alle i prosjektteamet", berømmer en fornøyd brigader Kvalvik som markerte signeringen med et digitalt håndtrykk. 

Kontrakt for strømaggregater_40000x2250.jpg
Et coronavennlig håndtrykk mellom CEO i Blueday Technology AS, Hans Petter Heggebø, og sjef Forsvarsmateriell landkapasiteter, brigader Øyvind J. Kvalvik.