Kontrakt om viktig oppgradering av luftromskontroll i Norge

Forsvarsmateriell har inngått kontrakter med Thales Norway og Eidsvoll Electronics om oppgradering av SISAM, et kommunikasjonssystem som brukes av Forsvaret til å ivareta luftromskontroll i Norge.

Illustrasjonsbilde av SISAM fra Thales Norway.
Illustrasjonsbilde av SISAM fra Thales Norway.

Det er en vanlig dag på jobben for jagerflykontrollør og luftromskoordinator kaptein Kevin Gerhard Haagensen Duvé (28). I fire år har han jobbet på CRC Sørreisa. Hans jobb er taktisk ledelse av jagerfly. 

Det innebærer å kommunisere med blant annet jagerflyene ved hjelp av radio, og med Forsvarets hovedkvarter (FOH) og Avnior over telefon. Felles for kommunikasjonen er plattformen det skjer på – nemlig SISAM, som står for Sikkert Samband.

-    SISAM er ekstremt viktig, og er sammen med radarer og linksystemer det viktigste verktøyet jeg bruker på jobb når det gjelder militær overvåking av norsk luftrom. Ettersom vi og samarbeider med AVINOR og for eksempel lytter til nødfrekvenser er SISAM også viktig i et generelt flytryggingsperspektiv, forklarer Duvé. 

SISAM (SIkkert SAMband) er et kommunikasjonssystem som brukes av Forsvaret til å ivareta luftromskontroll i Norge. Systemet benyttes til kommunikasjon med luftfartøy og mellom sivile og militære enheter som utøver luftromskontroll i totalforsvaret. 

Kaptein Kevin Gerhard Haagensen Duvé jobber daglig med SISAM og gleder seg til oppgraderingen av systemet.
Kaptein Kevin Gerhard Haagensen Duvé jobber daglig med SISAM og gleder seg til oppgraderingen av systemet.
Fra CRC Sørreisa. Foto: Forsvarets mediesenter
Fra CRC Sørreisa. Foto: Forsvarets mediesenter
Fra CRC Sørreisa. Foto: Forsvarets mediesenter
Fra CRC Sørreisa. Foto: Forsvarets mediesenter
Kaptein Kevin Gerhard Haagensen Duvé jobber daglig med SISAM og gleder seg til oppgraderingen av systemet.
Fra CRC Sørreisa. Foto: Forsvarets mediesenter
Fra CRC Sørreisa. Foto: Forsvarets mediesenter

Kontrakter inngått på svært kort tid

Dagens SISAM har allerede vært i bruk siden slutten av 90-tallet. Nå signerer Forsvarsmateriell kontrakter med henholdsvis Thales Norway og Eidsvoll Electronics for oppgradering av SISAM. 
Til sammen har kontraktene en estimert verdi på minimum 250 millioner kroner. 

-    Jeg er svært fornøyd med at vi nå har kommet så langt at vi kan inngå kontrakt med Thales Norway og Eidsvoll Electronics. Det er to store utviklingskontrakter som er inngått på veldig kort tid til tross for at landet vårt er i en koronapandemi.  Videreutvikling av SISAM er et viktig bidrag for å understøtte Forsvaret med å holde kontroll på luftrommet, sier Eiliv Ofigsbø, direktør i Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter. 

Digital hyllevare

SISAM var i sin tid banebrytende, med mulighet for ugradert og høygradert kommunikasjon i samme headset, samt høy brukervennlighet med berøringsskjermer. Dagens system ble opprinnelig levert av Thales Norway AS og Eidsvoll Electronics AS (Eidel) i fellesskap, og dannet grunnlaget for en stor salgssuksess i NATO. 

Operatør CRC-2
SISAM brukes daglig på blant annet CRC Sørreisa

Utviklingsavtalene som prosjektet har tatt frem, er fremforhandlet som direkteanskaffelser i henhold til Anskaffelsesregelverk for forsvarssektoren (ARF). Spesielt for denne leveransen er tidlig involvering av industrien, da begge leverandørene har bidratt konstruktivt inn i prosjektet allerede i forbindelse med utarbeidelsen av Fremskaffelsesløsning (FL). Materielleveransen er i all hovedsak digital hyllevare, men programvaren skal utvikles. Utviklingen baserer seg på dagens løsning og prototype som allerede var finansiert gjennom FoU (Forskning og utvikling).

Tett samarbeid mellom leverandørene

Det er inngått to separate avtaler med leverandørene, men de har forpliktet seg til et tett samarbeid, for å kunne levere oppgraderingen av SISAM i fellesskap. 

-    Thales Norway er stolt over å ha blitt valgt av Forsvarsmateriell til å levere de sikkerhetskritiske taletjenestene i P8055 Oppgradering av SISAM. Gjennom et fantastisk samarbeid med FFI, Forsvaret og FMA har vi utviklet en prototype av sikre taletjenester. Teknologien vil industrialiseres og systemer settes i operativ drift på flere av Forsvarets lokasjoner for luftromsovervåkning gjennom denne kontrakten. Teknologien har potensial for økt operativ effekt også i andre bruksscenarier hvor det er behov for å håndtere tale og samhandling på ulike graderingsnivåer, sier administrerende direktør Tom Tuhus i Thales Norway AS.

Thales in front treskudd
Tre fornøyde ledere etter kontraktssigneringen. Fra venstre: Tom Tuhus, CEO Thales Norway, Truls O. Andersen, CEO Eidsvoll Electronics, og Eiliv Ofigsbø, direktør i Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter.

-    Dette er den største enkeltkontrakten i EIDELs historie og legger grunnlaget for et godt samarbeid med Forsvaret i mange år fremover. Siden første kontrakt mellom Forsvaret og EIDEL på slutten av 1980 tallet har EIDEL levert radiofjernstyringer. Denne utviklingsavtalen vil videreføre det gode samarbeidet som har vært i mer enn 30 år og ta frem et nytt radiofjernstyringssystem for fremtidens behov. I samarbeid med Thales vil EIDEL erstatte dagens SISAM løsning med morgendagens, sier Truls O. Andersen, administrerende direktør i Eidsvoll Electronics. 

Kampnær IKT – program Mime

Prosjektet er en del av program Mime - kampnær IKT.  Forsvarssektoren investerer tungt i  kampnær IKT for å møte eksisterende og fremtidige behov for informasjonsutveksling og samhandling mellom  fly, fartøyer og soldater på bakken, og også med allierte styrker. Totalt er det snakk om flere milliarder kroner til investeringer for kampnær IKT de neste 10 årene. 

Mime setter sammen leveransepakker til Forsvaret fra flere relaterte prosjekter. Pakkene betegnes leveransebølger. Leveranebølge 1 er den første omfattende leveransen fra programmet til Forsvaret og skal gjennomføres i perioden 2021-2022. 

-     Det høres kanskje komplisert ut, men kort fortalt betyr leveransebølge 1 at Mime koordinerer leveranser fra  hele 17 investeringsprosjektene i fire kapasiteter i Forsvarsmateriell. SISAM er en viktig del av leveransebølge 1. Totalt blir det 5 omfattende leveransepakker til Forsvaret frem til 2030, forklarer Mimes programdirektør Morten Gjellerud. 

-    En viktig oppgave vi har er å legge til rette for forståelse og godt samarbeid mellom sluttbrukere og leverandører for å finne de beste løsningene.  Det vil si at det også er viktig å  finne nye smidige måter å jobbe på slik at vi kan ta frem større effekt, sier Mimes programdirektør Morten Gjellerud. 

Morten Gjellerud
Morten Gjellerud er direktør for Program Mime i Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter.

Mime er et tverretatlig program som i tillegg til å gjennomføre viktige investeringer også skal legge til rette for nødvendige endringer og forbedringer i Forsvarets operative virksomhet, gjennom ny teknologi og digitalisering.

Vil ivareta fremtidens behov i Luftforsvaret

Luftforsvaret ser frem til å få på plass nytt sikkert samband som speiler den teknologiske utviklingen som pågår ellers i samfunnet. Systemet som anskaffes vil også ha stort potensial for videre utvikling, hvor man kan integrere flere typer radioressurser, og som kan tilpasses til bruk i andre våpengrener. 

Nytt sikkert samband vil ivareta de behov som oppstår når vi nå innfører flere nye kapasiteter i Luftforsvaret, som F-35 og P-8. Nå ser vi frem til å starte neste fase i anskaffelsen, hvor brukermiljøene i Luftforsvaret involveres sammen med leverandørene for å utvikle det nye systemet, sier stabsoffiser i Luftforsvarsstaben/utviklingsavdelingen Major Kenneth Hugubakken. 

-    Vi har måttet finne nye, digitale måter å jobbe på for å komme i mål med disse kontraktene. Nå ser jeg  frem til det videre arbeidet med begge leverandører, for å levere ett fremtidsrettet produkt som vil gi Forsvaret økt operativ effekt, sier prosjektleder major Thomas Christoffersen i Forsvarsmateriell. 

Ekstrem glede

Tilbake på Sørreisa er Kevin snart ferdig med dagens vakt. 
-    Jeg ser veldig frem til oppgradering av SISAM! Jeg håper det blir et skikkelig teknologisk løft. Det er mye som har skjedd siden den gang SISAM først ble utviklet.  Man kan kanskje sammenligne det med å gå fra Windows 98 og til dagens Windows 10. Det vil forenkle og effektivisere den jobben vi gjør som jagerflykontrollører og luftromskoordinatorer, og ikke minst sette oss i bedre stand til å utfylle vår rolle i fremtidens luftforsvar, konkluderer Duvé. 

Sørreisa er et av tre steder som får nye SISAM. De andre stedene er Ørland og Forsvarets hovedkvarter på Reitan. Leveransene er planlagt ferdigstilt i 2023.