Kontraktsignering med to norske leverandører

Forsvarsmateriell har signert kontrakt for oppgradering av Beltevogner (BV206) med de norske leverandørene CHSnor i Moelv og Tepas industrier i Trysil.

Kontraktsignering_beltevognBV206

​- Det er ekstra gledelig å signere denne kontrakten i disse tider når arbeidsforholdene  er mer krevende enn vanlig. Nå ser vi frem til å levere oppgraderte Beltevogner 206 til Forsvaret, sier sjef Forsvarsmateriell landkapasiteter, brigader Ivar Halset.

Hensikten med kontrakten er å utbedre og bygge om BV206 slik at de er operative frem til 2030. Utbedringen består hovedsakelig av oppgraderte HMS- og sikkerhetstiltak.

- Med oppgraderingen av beltevogner 206 får Hæren bedre evakuering i form av blant annet evakuering utenfor vei. Beltevogner kommer frem overalt, forteller oberst Tomas Beck, sjef for Materiellseksjonen i Hærstaben. 
 
Total kontraktsverdi er ca. 65 millioner norske kroner.

OM KJØRETØYET BV206

Fra forsvaret.no:
Den svenske «bandvagn» 206, eller Beltevogn 206, er et effektivt kjøretøy som tar seg godt fram i terrenget. Det kan nytte flere ulike vogner som tilfredsstiller de behovene situasjonen krever – for eksempel transport av personell, samband, kommando, ildstøtte og andre elementer.