KV Bjørnøya har ankommet

Nå skal KV "Bjørnøya" utrustes, testes og ferdigstilles før det overleveres til Forsvarsmateriell i 2023.

KV Bjørnøya har ankommet4_4000x2250

Torsdag ankom kystvaktfartøyet KV «Bjørnøya» Vard Langsten i Tomrefjord. Siden 17. februar har fartøyet vært under slep fra Vard Tulcea sitt verft i Romania til Norge. Selve slepet var forventet å ta cirka en måned, men på grunn av gode værforhold ankom fartøyet tidligere enn antatt. 

«KV "Bjørnøya" er det andre fartøyet i Jan Mayen-klassen som skal overta for den robuste Nordkapp-klassen som snart skal pensjoneres etter over 40 år i trofast tjeneste for Forsvaret. I løpet av det neste året skal KV "Bjørnøya" gå fra å være et skrog, til å bli et fullverdig kystvaktfartøy», sier prosjektleder Odd Magne Nilsen i Forsvarsmateriell.

Før fartøyene blir operative, må de utrustes og få installert det nødvendige utstyret for operasjonene de skal delta i. 
«Det er viktig at fartøyene utrustes med kapasiteter som er nødvendig for å patruljere og løse pålagte oppgaver i hele Norges interesseområde, inkludert arktiske farvann», forklarer Nilsen. 

Første fartøy overleveres til Forsvaret i 2022 

Hovedkontrakten om å bygge tre helikopterbærende og isforsterkede fartøy mellom Forsvarsmateriell og VARD ble signert 25. juni 2018.  Anskaffelsen av kystvaktfartøyene er en av de største forsvarsanskaffelsene gjort i maritim sektor noensinne.
«Andelen norske underleverandører er også stor og bidrar til å videreutvikle nasjonal kompetanse og kapasitet innen den maritime næringen», forklarer Odd Magne Nilsen

Etter en omfattende design og engineeringsperiode i Norge på nesten to år, med tilhørende modelltester, analyser og simuleringer, startet skrogproduksjonen av kystvaktfartøyene i Romania i april 2020.

Baugen på det nye kystvaktskipet Jan Mayen stikker ut av hallen hvor det ligger i dokk.
“Jan Mayen” ankom Norge i fjor og er det første fartøyet som skal overleveres fra Forsvarsmateriell til Forsvaret. Her fra VARD sitt verft i Tomrefjorden. Foto: VARD.

Det første kystvaktfartøyet “Jan Mayen” ankom Norge i fjor og fartøyet utrustes nå ved Vard Langsten i Tomrefjorden. 

«Utrustningen av første skrog som ankom verftet i september 2021 går nå inn i en ny fase med ferdigstilling, igangkjøring og en omfattende testperiode. At vi nå får skroget til det andre fartøyet til verftet passer veldig bra, og er i samsvar med våre planer. Dette bidrar til at vi får god erfaringsoverføring mellom fartøyene ved å benytte de samme arbeiderne til samme jobbene på begge fartøyene, samt at vi får en jevn belastning på verftet de kommende månedene», sier prosjektleder Roar Gjerde i VARD. 
 
"Jan Mayen" skal etter planen overleveres til Forsvaret høsten i 2022. Det vil være en intensiv periode fremover før fartøyet er klar for levering fra verftet. Kystvaktfartøyet vil da bli en viktig ressurs med sine kapasiteter og evne til å operere i hele interesseområdet til Norge, inkludert arktiske farvann. KV "Bjørnøya" planlegges levert til Forsvaret i 2023, mens KV "Hopen" leveres i 2024.

FAKTA

  • Innen 2024 skal Kystvaktens fartøyer i Nordkapp-klassen erstattes av Jan Mayen-klassen.  Anskaffelsen av de tre nye kystvaktfartøyene «KV Jan Mayen», «KV Bjørnøya» og «KV Hopen» er en av de største forsvarsanskaffelsene gjort i maritim sektor i Norge, noensinne.
  • Fartøyene skal overleveres fra VARD til Forsvarsmateriell i 2022, 2023 og 2024.
  • Skrogene til Jan Mayen-klassa blir bygd ved Vard Tulcea i Romania, som så blir slept til Vard Langsten i Tomrefjord i Norge. Der skal fartøyene utrustes, testes og ferdigstilles.
  • Slepet av det andre fartøyet KV Bjørnøya i Jan Mayen-klassen, startet onsdag 16. februar. Slepet vil ta cirka en måned.
  • Hovedkontrakten om å bygge tre helikopterbærende og isforsterkede fartøy mellom Forsvarsmateriell (FMA) og VARD ble signert 25. juni 2018. Fartøyene skal løse pålagte oppgaver i hele Norges interesseområde, inkludert arktiske farvann. Det stilles strenge krav til fartøyenes sjøgående egenskaper, styrke, stabilitet, helikopter-tilgjengelighet, sensorer og kommunikasjons- og kontrollkapasitet.
  • Andelen norske underleverandører er stor i tilbudet fra VARD og vil bidra til å videreutvikle nasjonal kompetanse og kapasitet innen den maritime næringen.
  • Fartøyene skal kunne samvirke med, og støtte sivile enheter og militære avdelinger.