Leverer som avtalt til tross for pandemien

Torsdag 9. desember landet tre nye F-35 kampfly på Ørland hovedflystasjon, og med det har Norge mottatt alle de seks flyene som skulle leveres i 2021.

Leverer som avtalt til tross for pandemien2_4000x2250

Direktør Forsvarsmateriell Mette Sørfonden mener dette er et godt eksempel på hvordan Forsvarsmateriell har klart å opprettholde leveransene til Forsvaret gjennom 2021, til tross for Corona-pandemien.

«Med noen få unntak har pandemien bare ført til mindre endringer i leveranseplanene våre det siste året. F-35 er et eksempel på dette hvor leverandøren bare har måttet utsette leveransen av disse tre flyene til Norge med et par måneder. Dette er takket være en kjempeinnsats både fra våre egne ansatte og fra industrien. Det viser at vi sammen med våre samarbeidspartnere klarer å utruste Forsvaret også under krevende forhold,» sier Sørfonden.

Med de tre flyene som kom i dag har Norge nå mottatt 34 av totalt 52 fly, hvor ti av disse er i USA som del av flygeropplæringen på Luke Air Force Base i Arizona. Alle de gjenværende flyene er nå i ulike stadier av produksjon, inkludert de siste seks som skal leveres i 2024 hvor de første delene og råmaterialene er satt i bestilling. Sørfonden mener denne langsiktigheten også har vært med på å styrke evnen til å levere under pandemien.

«Prosjektene vi jobber med har svært lang tidshorisont, noe som gjør at vi kan inngå mer langsiktige samarbeid med leverandørene våre. De siste årene har vi også jobbet for å utvikle flere strategiske samarbeidsavtaler med viktige industripartnere slik at vi kan gjøre forsyningskjedene våre enda mer robuste,» sier Sørfonden.

«Vår jobb er å utruste Forsvaret, både i fred, krise og krig, og vi jobber hver dag for å sikre at vi kan levere på dette oppdraget,» avslutter Sørfonden.

F-35 kampfly i luften fotografert fra bakken på Ørland hovedflystasjon