Mer miljøvennlig løsammunisjon til Hæren

Hæren tester nå ut elektronisk løsammunisjon som Forsvarsmateriell har skaffet fra den norske leverandøren Green Ammo. På sikt kan dette systemet erstatte skyting med rødplast.

Mer miljøvennlig løsammunisjon til Hæren3_1920x1080

Den elektroniske løsammunisjonen som Forsvarsmateriell har skaffet og nå lar Hæren teste ut i stor skala, bruker ikke krutt og hylser. Dermed forsøpler den ikke på samme måte som dagens løsammunisjon, hvor tomme røde plasthylser spres i naturen etter skyting. I tillegg minimerer elektronisk løsammunisjon faren for skader på bruker, opplyser seksjonssjef Knut Porsum i Forsvarsmateriell Landkapasiteter. 

«Det er med andre ord en anskaffelse som går i miljøvennlig og bærekraftig retning vi nå tester ut», sier Porsum.  

Mer miljøvennlig løsammunisjon til Hæren_1920x1080.jpg
Seksjonssjef Knut Porsum i Forsvarsmateriell Landkapasiteter.

Mer tid til trening 

Forsvarsmateriell tror tiden Hæren bruker på å rydde forurensende tomhylser og pusse våpen i stedet kan brukes til mer utdanning, trening og øving hvis den nye elektroniske løsammunisjonen E-Blanks tas i bruk. 

«Denne testingen vi nå gjør vil gi oss et bilde på hvor mye av løsammunisjonsbruken som kan erstattes av E-Blanks», sier Porsum. 

Det er Hærens rekrutt- og fagskole og Telemark bataljon som nå tester ut 80 sett med E-Blanks fra den norske leverandøren Green Ammo. Forsvarsmateriell ønsker også å teste dette systemet sammen med det øvrig simulatormateriell ved Kamptreningssenteret, opplyser Porsum. Testingen startet i februar og er planlagt avsluttet i løpet av 4. kvartal i år. 

Simulerer lyd, rekyl og flamme

E-Blanks brukes i Forsvarets automatgevær HK-416 og simulerer rekyl, lyd og munningsflamme. Kort forklart fungerer E-Blanks slik: 

Sluttstykket på våpenet erstattes av en elektronisk variant. Magasinet har en høyttaler og kan lades med 30 elektroniske skudd. Når man trykker på avtrekkeren kommer det skarpe smell fra en innebygd høyttaler. En rekylmodul og et lysglimt fra munningen av våpenet gjør skyteopplevelsen så realistisk som mulig.

«E-Blanks har ikke sikkerhetsavstand ved bruk, og har heller ikke noen begrensninger på hvor det kan brukes. Det gir nye muligheter for hvor og hvordan soldatene trener», sier Porsum.

Mer utvikling på feltet 

Det jobbes også med et nytt forsknings- og utviklingsprosjekt innen elektronisk løsammunisjon til skarpskytterrifle, lett maskingevær og maskingevær 12,7. FFI vil lede styringsgruppen for dette prosjektet som Green Ammo har fått midler fra Forsvarsdepartementet til å gjennomføre. Også Forsvarsmateriell og Forsvaret vil delta i dette arbeidet, opplyser seksjonssjef Knut Porsum.