Millioner av arbeidstimer bak viktig F-35-milepæl

6. januar 2022 ble det offisielt – F-35 har nå erstattet F-16 som Norges kampfly, og står nå på beredskap, døgnet rundt, for å beskytte norsk og alliert luftrom. Bak denne milepælen ligger årevis med hardt arbeid fra medarbeiderne i Forsvarsmateriell.

 «Gjennom snart 17 års innsats har prosjektmedarbeiderne hos oss og våre samarbeidspartnere lagt ned millioner av arbeidstimer for å støtte valget av nytt kampfly og deretter gjennomføre selve anskaffelsen. For oss som har fulgt prosjektet over lengre tid er det en stor dag når F-35 nå endelig har gått fra å være Norges "fremtidige kampfly" til å ha overtatt beredskapen fra F-16,» sier brigader og tidligere F-16-flyger Jarle Nergård som i dag leder Kampflyavdelingen i Forsvarsmateriell.  

Ti stortingsbeslutninger

Anskaffelsen av nye kampfly til Forsvaret er Norges største offentlige anskaffelse noen gang. Både størrelsen på prosjektet og den strategiske betydningen av kampfly som kapasitet har gjort at dette også er den anskaffelsen som har vært gjennom flest utredninger, analyser og stortingsbeslutninger. Alle disse har krevd et omfattende og grundig forarbeid fra prosjektmedarbeiderne i Forsvarsmateriell, Forsvarsdepartementet, Forsvarets Forskningsinstitutt og i Forsvaret selv.

«I Forsvarsmateriell følger de fleste prosjektene en ganske fast modell hvor vi bygger opp et beslutningsgrunnlag, vi får en godkjenning med fastsatte rammer, og så gjennomfører vi i tråd med dette. I kampflyanskaffelsen har bare det å bestille selve flyene krevd hele ti beslutninger i Stortinget, noe som er helt unikt,» sier Nergård.

Millioner av arbeidstimer bak viktig F-35-milepæl4_4000x2250

De var prosjektets anbefalinger som lå til grunn da den daværende forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen, og statsminister Jens Stoltenberg offentliggjorde valget av F-35 som Norges nye kampfly i en pressekonferanse 20. november 2008.

Foto: Erik Drabløs, Forsvaret.

Den første stortingsbeslutningen kom allerede i 2009, hvor valget av F-35 ble formelt godkjent. Deretter kom beslutningen om å anskaffe fire fly til treningsformål i 2011, fulgt av godkjenningen av anskaffelsesplanen i 2012. De neste seks årene fulgte sju separate stortingsbeslutninger for å godkjenne hver enkelt flybestilling. I tillegg har det blitt lagt frem egne forslag til beslutninger knyttet til infrastruktur, samt utvikling og anskaffelse av våpen.

Millioner av arbeidstimer bak viktig F-35-milepæl5_4000x2250

Oversikt over den norske kampflyanskaffelsen. I forkant av hver stortingsbeslutning, flybestilling, kontrakt og leveranse har Forsvarsmateriell levert dokumentasjon, analyser, anbefalinger og i noen tilfeller godkjenninger til resten av sektoren.

(Prop 1 er de årlige budsjettproposisjonene som legges frem for Stortinget i oktober hvert år.)

«For hver gang Forsvarsdepartementet og regjeringen har gått til Stortinget rundt F-35 så har vi bidratt med både dokumentasjon og anbefalinger. En slik langvarig prosess har selvsagt vært krevende for alle involverte, samtidig som det har sikret at kampflyanskaffelsen sannsynligvis er en av de best utredede forsvarsanskaffelsene Norge har gjennomført,» sier Nergård.

Til tross for den lange tidshorisonten har det vært god kontinuitet i arbeidet takket være høyt kompetente og lojale medarbeidere.

«Det er fortsatt noen av de som var med og bidro til valget av F-35 helt tilbake i 2008 som jobber med dette den dag i dag. For de er det nok ekstra stort å se at det flyet de har jobbet med så lenge nå formelt har overtatt fra F-16,» sier Nergård.

Millioner av arbeidstimer bak viktig F-35-milepæl3_4000x2250

Her gratuleres Norges første F-35-flyger kaptein (nå major) Morten Hanche av daværende generalinspektør for Luftforsvaret, generalmajor Per Egil Rygg, etter Hanches første treningstur i et norsk F-35 fra Luke Air Force Base i Arizona i desember 2015.

Foto: Stian Roen, Forsvaret
Millioner av arbeidstimer bak viktig F-35-milepæl1_4000x2250
Stor bredde i leveransene

Forsvarsmateriell har levert mye mer enn fly og våpen for å gjøre F-35 klart til å overta beredskapen fra F-16. Leveransen har også inkludert alt materiellet rundt som er nødvendig for at flyene skal kunne operere effektivt både fra Ørland og Evenes.

Forsvarsmateriell har også levert en mengde støttemateriell de nye flyene, inkludert enkle ting som drivstoffslanger og stiger. Her gjøres norske F-35 for nye oppdrag i forbindelse med en øvelse på Evenes flystasjon i september 2021.

Foto: Ronja Natalie Røe Nilsen, Forsvaret.

«Før F-35 kunne overta NATO-beredskapen fra Evenes måtte vi få på plass blant annet logistikksystemer, operative planleggingssystemer og annet teknisk utstyr. I tillegg har Forsvarsmateriell sørget for sikkerhetsgodkjenning av bygningsmasse og IKT-systemer, så det har vært et ganske omfattende arbeid,» sier Nergård.

«Heldigvis har vi ikke måttet gjøre denne jobben alene. Her har hele forsvarssektoren dratt lasset sammen i flere år for å gjøre dette mulig, og jeg er veldig stolt over den jobben som er gjort.»

Fortsatt mye som gjenstår

At F-35 har overtatt fra F-16 betyr likevel ikke at kampflyanskaffelsen er fullført. Norge har fortsatt 18 F-35 i bestilling som skal leveres i perioden 2022-2024. I tillegg gjenstår størstedelen av våpenanskaffelsen for de nye flyene. Denne ble bevisst lagt i slutten av prosjektet for å sikre at de nye flyene ble utrustet med mest mulig moderne våpen som ville dra nytte av de oppgraderingene av F-35 som allerede er i gang.

Grafisk illustrasjon av et JSM i luften sluppet fra et fly
JSM illustrasjonsbilde

«Det norskutviklede Joint Strike Missile er en sentral del av våpenpakken, og derfor var det viktig at vi fikk signert produksjonskontrakten for disse med Kongsberg Defence & Aerospace på senhøsten i fjor. Denne kontrakten alene utgjør den største enkeltanskaffelsen av våpen til Forsvaret noen gang, og fortsatt gjenstår det investeringer for flere milliarder kroner for å sikre at Luftforsvaret kan nå full operativ evne med F-35 i 2025. Så vi har fortsatt nok å gjøre i flere år fremover,» avslutter Nergård.

Mer informasjon

Herunder kan du lese og laste ned noen av de sentrale dokumentene som lå til grunn for valget av F-35 i 2008. Dette er eksempler på den typen dokumenter som Forsvarsmateriell utarbeider og bidrar til i forbindelse med anskaffelser til Forsvaret.

Konseptuell løsning (2006) Vurderte hvorvidt Norge hadde behov for kampfly i fremtiden, hva slags oppgaver de skulle løse, og hvilke generelle rammer som burde legges til grunn for anskaffelsen.

Utvidet fremskaffelsesløsning (2008) Presenterte konklusjonene fra ekspertgruppene som hadde bidratt i evalueringen av de ulike alternativene. Dokumentet konkluderte med en anbefaling om valg av F-35 som Norges fremtidige kampfly.