Mye gjenbruk i Gardens oppgraderte ledelsesvogner

Gjenbruk av utstyr og systemer er stikkord når Forsvarsmateriell er med å oppgradere to Sisu XA-186 ledelsesvogner for Hans Majestet Kongens Garde.

Mye gjenbruk i Gardens oppgraderte ledelsesvogner1_1920x1080

Oppgraderingen gjøres på Forsvarets Verksted Romerriket (FVRO) og skjer i tett samarbeid med Garden og Hærstaben. Målet er at Garden skal få to fullverdige Sisu XA-186 ledelsesvogner raskt - og med bruk av begrensede ressurser. Den første vognen skal etter planen leveres til Garden for brukertesting etter sommerferien. 

Gjenbruk er et viktig element i det pågående oppgraderingsarbeidet av ledelsesvognene som har sambands- og IKT-utstyr og kan benyttes som en utskutt kommandoplass. Utstyr og systemer gjenbrukes for å holde kostnadene nede og for å redusere risiko, forteller Simen Moe. Han leder prosjektet på vegne av Stridskjøretøyseksjonen i Forsvarsmateriell.

«Vi gjenbruker for eksempel arbeidsposisjoner, antennemast, 220V aggregatet og det meste av det elektriske distribusjonssystemet som er i vognene fra før. Design og kjente løsninger fra andre kjøretøy gjenbrukes også», sier han. 

Mye gjenbruk i Gardens oppgraderte ledelsesvogner2_1920x1080.jpg
Leder av prosjektet, Simen Moe.

Designet på sambands- og datarack er tatt fra det nyere kjøretøyet XA-203 i Sisu Pasi-familien. Skjermopphenget i vognen er basert på designet som er i det nye beltegående kjøretøyet ACSV, det samme er IKT-konfigurasjonen.    

«Dette er et veldig interessant prosjekt hvor vi er i tett kontakt med bruker og balanserer mellom "need to have" og "nice to have" for å få mest mulig ut av ressursene vi har til rådighet, sier Moe.

Ledelsesvognen Sisu XA-186 ble første tatt i bruk av Telemarkbataljonen på Heistadmoen i 1995 og har senere vært brukt i Kosovo og Norge. På verdensbasis er det kun Norge som eier kjøretøy av typen Sisu XA-186. De er fordelt mellom pansrede personellkjøretøy, ledelsesvogner, én ambulanse og én verkstedsvogn. 

Mye gjenbruk i Gardens oppgraderte ledelsesvogner_1920x1080.jpg