Nå begynner oppgradering av IFF-radar

Stemning var god da sjef IKT-kapasiteter Eiliv Ofigsbø, sist fredag, signerte anskaffelses- og vedlikeholdskontrakt for oppgradering av såkalte IFF-radarer.

Fra venstre: sjef IKT-kapasiteter Eiliv Ofigsbø i Forsvarsmateriell, Head of finance and controlling IFF Thomas Zellner og  Head of IFF and Comms  Jan-Freerk Janssen  i HENSOLDT Sensors GmbH.
Fra venstre: sjef IKT-kapasiteter Eiliv Ofigsbø i Forsvarsmateriell, Head of finance and controlling IFF Thomas Zellner og Head of IFF and Comms Jan-Freerk Janssen i HENSOLDT Sensors GmbH.

IFF står for Identify Friend or Foe. Hensikten med en IFF-radar er å kunne skille egne og allierte fly fra fiendens fly, som igjen skal bidra til å øke rikets sikkerhet.

Kontrakt er signert med den tyske leverandøren Hensoldt Sensors GmbH, med en kontraktsverdi i underkant av 150 millioner.

«Kontraktene innebærer oppgradering av IFF til Mode 5 på seks radarlokasjoner, et antennebytte, testutstyr, tre testtranspondere og en fire-årig vedlikeholdskontrakt», sier prosjektleder Evin Patrik Muller hos IKT-kapasiteter.

Videre forteller prosjektleder Muller at målsetning for prosjektet er å oppgradere sekundærradaren fra den utdaterte IFF Mode 4 til IFF Mode 5 og S.

Prosjektleder Muller er veldig fornøyd med at kontrakten nå er signert med Hensoldt Sensors GmbH, en kjent internasjonal aktør på markedet for IFF. De leverer radar og sensorteknologi til både militære og sivile formål internasjonalt. Oppgraderingen av de seks radarlokasjonene er planlagt i løpet av 2023, med en Final System Acceptance Test (FSAT) i begynnelsen av 2024.

Nå begynner oppgradering av IFF radar2_1920x1080.jpg
Prosjektgruppe IKT-kapasiteter sammen med sjef IKT og avdelingssjef for Operativ systemavdeling (OSA) i IKT. Fra venstre: Odd Arne Kringsjå, Per Anders Holen, Eiliv Ofigsbø, Evin P. Muller, Bjørn-Martin Øvrebø Svendsen og avdelingssjef OSA Espen Sundall.