Nå har Norge mottatt 31 F-35 kampfly

Ytterligere tre norske F-35 fly er mottatt, og landet sent på onsdag 11. august på Ørland flystasjon.

nå har norge mottatt 31 f-35 kampfly3_4000x2250

Med ankomsten av disse tre flyene, vil Luftforsvaret da så langt ha 21 F-35 i Norge, og 10 F-35 i USA som brukes til trening. Forsvarsmateriell er ansvarlig for anskaffelsen og mottaket, og hver gang vi mottar nye fly, får Forsvaret økt operativ evne. Testing, opptrening og utdanning av personell på Luke Air Force base i USA går som normalt.

F-35 skal gjennomføre operasjoner med norske og allierte styrker både på land, på sjøen og i lufta. Med sine egenskaper vil F-35 bidra til at militære operasjoner kan gjennomføres raskere, mer effektivt og med større trygghet for egne styrker. F-35 vil i tiden frem mot 2025 ha fokus på samtrening og integrasjon med både egne og allierte styrker.

Flere milepæler framover

  • F-35 er i dag en del av den nasjonale beredskapen og løser oppdrag for Norge.
  • I 2020 løste F-35 sitt første skarpe oppdrag på Island, Iceland Air Policing, som en integrert del av NATOs luftromskontroll. Et tilsvarende oppdrag ble gjennomført vinter/vår 2021.
  • Høst 2021 deployerer norske F-35, piloter og personell til Nederland for WIC, Weapon Instructor Course.
  • Høst 2021 forbereder Luftforsvaret QRA-konseptet på Evenes med F-35.
  • I 2022 tar F-35 formelt over QRA-beredskapen ut fra Evenes fra F-16 når disse flyene utfases. 

Luftforsvaret fortsetter nå forberedelsene og opptreningen frem mot full operativ evne, full operative capacity, eller FOC, i 2025. Planen er at ytterligere tre nye F-35 skal ankomme Norge og Ørland før nyttår, slik at leveransen på seks F-35 fly i året opprettholdes.