Nå har vi mottatt det første av Norges nye maritime patruljefly

Torsdag 18. november ble leveransen av det første av Norges nye maritime patruljefly markert på Boeings fabrikk i Seattle, hvor direktør Forsvarsmateriell, Mette Sørfonden, mottok de seremonielle nøklene til det nye flyet.

Vingtor1_16x9

«Norge har ansvar for enorme havområder i en strategisk viktig del av verden. Vi er derfor avhengige av å kunne følge med på, og forstå hva som skjer i disse områdene. Når vi nå mottar det første flyet både på tid og med den kvaliteten som er lovet, så bidrar det til at vi får en mest mulig sømløs overgang mellom dagens og fremtidens maritime patruljefly» sier Sørfonden.

Norge er et av åtte land, alle med ansvar for store havområder, som har valgt P-8A Poseidon som sitt nye maritime patruljefly. Flyet er basert på det sivile passasjerflyet Boeing 737 med oppgraderinger og tilpasninger for militær bruk.

Vingtor3_16x9.jpg

«P-8 er en moderne plattform for informasjonsinnsamling til havs, og skal opprettholde og styrke den norske tilstedeværelsen i nord. Takket være stor utholdenhet og avansert sensorkapasitet vil de bidra til å gi både sivile og militære myndigheter et godt grunnlag for beslutninger,» sier Sørfonden.

Det nye flyet leveres på tid til tross for at flyindustrien har blitt hardt rammet av både Corona-pandemien og senere utfordringer i de globale forsyningskjedene. Sørfonden berømmer Boeing og Norges samarbeidspartnere i den amerikanske marinen for å ha klart å opprettholde fremdriften under så krevende forutsetninger. Dette gir et godt utgangspunkt for neste trinn i prosjektet.

«Nå starter prosessen med nasjonale tilpasninger, samtidig som vi vil intensivere arbeidet med støttesystemer og annet nødvendig utstyr på Evenes slik at P-8 kan begynne å ta over oppgaver fra P-3 i 2023», sier Sørfonden.

Avtalen om leveranse av fem P-8A for å erstatte dagens P-3 Orion og DA-20 Jet Falcon ble inngått med amerikanske myndigheter i mars 2017. Avtalen er en såkalt Foreign Military Sales-kontrakt, som innebærer at norske myndigheter, ved Forsvarsmateriell, bestiller flyene fra amerikanske myndigheter som igjen anskaffer de fra flyprodusenten Boeing på våre vegne. Det første av de nye flyene er ventet til Norge rundt februar 2022, og prosjektet skal etter planen avsluttes i 2026. Prosjektets kostnadsramme er på cirka 11 milliarder 2021-kroner.

I videoen herunder kan du følge 9582 Vingtor på ferden fra montering til prøveflyvning, og se hvordan Forsvarets største fly noen gang ble til.