Nanodroner til Heimevernet

Forsvarsmateriell har inngått kontrakt med FLIR UAS om leveranse av nanodroner av typen FLIR Black Hornet 3. Det er Heimevernet som skal bruke dronene og forventet overlevering er allerede innen et par uker etter kontraktsignering.

2020_Black Hornet til Heimevernet_4000x2250

Det ble i dag 4. november 2020 inngått en kontrakt mellom FLIR UAS og Forsvarsmateriell om leveranse av nanodroner av typen Black Hornet 3 som skal brukes i Heimevernet. Rammen for anskaffelsen er 2 millioner kroner.

- Det som gjør dette litt spesielt, er en svært kort tidslinje fra oppdraget ble gitt til oss i midten av oktober, til vi nå skriver kontrakt i starten av november, sier brigader Diederik Kolff, sjef Luftkapasiteter i Forsvarsmateriell.

Den raske responsen og positive innstillingen fra leverandøren FLIR, gjør at forventet overlevering til Heimevernet er allerede innen et par uker, og i  egen organisasjon har dette blitt løst raskt og effektivt, legger Kolff til.

Systemene som anskaffes fra FLIR UAS er av typen Black Hornet 3 som veier 32 gram per stykk, og har en rekkevidde på 2 km og 25 minutters flytid. Christian Fekete, sjef FLIR Unmanned Aerial Systems AS, er stolt over at FLIR UAS har blitt valgt som leverandør av Black Hornet 3 til Heimevernet.
- Jeg er meget fornøyd med samarbeidet med Forsvarsmateriell som har resultert i en professionelt gjennomført kontraktsprosess, sier Fekete. Black Hornet 3 er verdens mest avanserte nano-UAV.  Dette vil bidra til at Heimevernet kan teste ut nye operative konsepter.

Sjef Heimevernets skole- og kompetansesenter, oberst Ove M Ranum, vil spesielt berømme Forsvarsmateriell for tempo og høy beredskap i anskaffelsen av Black Hornet 3.
- Dette er et svært godt eksempel på evne til effektivt samvirke mellom Heimevernet, Forsvarsmateriell og leverandøren når behovet oppstår. Black Hornet 3 er en av flere viktige anskaffelser for oss i videreutviklingen av HV som en landsdekkende beredskapsorganisasjon.

Dronene skal nå etter hvert sendes ut til distriktene slik at både områdestruktur og innsatsstyrker kan få testet de ut i deres oppdragsløsning.

- Samarbeidet mellom Forsvarsmateriell og Heimevernet har fungert veldig bra, og vi ser fram til fortsettelsen, avslutter oberst Ove M. Ranum.

Leveransen til Heimevernet er forventet i løpet av november.