Neste P-8 Poseidon er landet på Evenes

Morgenen 25. mars landet det neste av de nye maritime patruljeflyene på Evenes. Flyet bærer navnet "Ulabrand" og ankom sin nye hjemmebase en måned etter det forrige flyet, "Viking", som landet 24. februar. Med det er to av de tre flyene Norge så langt har mottatt på plass i Norge.

Neste P-8 Poseidon er landet på Evenes_4000x2250

«Dette representerer nok en viktig milepæl i P-8-prosjektet både for oss i Forsvarsmateriell, for Luftforsvaret og for alle de andre involverte aktørene i forsvarssektoren. Gjennom felles innsats har vi nå fått levert de første flyene fra fabrikken på tid, og på budsjett, og det mindre enn fem år etter at kontrakten ble underskrevet» sier Gro Jære, direktør for Forsvarsmateriell. 

Sjef Luftforsvaret, generalmajor Rolf Folland, er også godt fornøyd med fremgangen i prosjektet, og ser frem til at flyene snart vil formelt overføres fra Forsvarsmateriell til Forsvaret slik at en kan fortsette arbeidet med å utarbeide prosedyrer og bygge kompetanse med nye flyene. 

«Fokus nå er å komme i gang med trening og operasjoner fra norsk jord, og med det ta et stort skritt videre mot det som vil bli en helt ny æra for overvåking av våre maritime områder,» sier generalmajor Folland. 

Selv om alle de fem flyene vil være levert fra fabrikken før sommeren, så er ikke prosjektet formelt ferdig før 2026. Prosjektleder for P-8 i Forsvarsmateriell, Odd Arvid Tveit, forklarer at årsaken til dette er at P-8-kapasiteten omfatter mye mer enn flyene, og at mange av forbedringene fra tidligere generasjoner maritime patruljefly finnes på bakken, og ikke lufta. 

«Med P-8 så får besetningene et glimrende fly, og et mye mer moderne og hensiktsmessig arbeidsverktøy enn de har hatt tidligere. Likevel skal Forsvarsmateriell faktisk anskaffe og installere mer datakraft på bakken enn i lufta for å sikre at vi får mest mulig ut av hver kilobyte med informasjon som de nye flyene samler inn.» sier Tveit.  

FAKTA OM P-8

Avtalen om anskaffelse av fem nye P-8A Poseidon maritime patruljefly ble inngått mellom Forsvarsmateriell og amerikanske myndigheter 29. mars 2017. Byggingen av de norske flyene startet i februar 2021, og alle flyene vil være levert fra fabrikken i Seattle innen sommeren 2022. Prosjektet har en kostnadsramme på 11,2 milliarder kroner (2022-verdi) hvor flyene utgjør ca. to tredjedeler av kostnaden, og resten skal dekke våpen og annet utstyr, inkludert bakkesystemer. De nye flyene skal etter planen overta oppgavene til dagens P-3C Orion i 2023, og skal ha full operativ evne i 2025.