Norge er over halvveis i F-35 anskaffelsen

Da tre nye F-35 kampfly landet på Ørland flyplass utenfor Trondheim søndag 27. september 2020, markerte dette at vi er over i siste halvdel av kampflyanskaffelsen på 52 fly.

Bilde fra Lockheed Martin før
Bilde fra Lockheed Martin før "ferry flight" til Norge

Flynummer 26, 27 og 28 ble på sin «ferry flight» fløyet av amerikanske piloter, og er nå klare for norsk mottakskontroll i regi av Forsvarsmateriell før overlevering til Luftforsvaret. Det er nå totalt 21 fly i Norge og i tillegg 7 fly som benyttes til øving i Arizona på Luke Air Force Base.

- Leveransene fortsetter å gå etter planen på tross av Covid-19 pandemien. Det har krevd mye både av amerikanske myndigheter og amerikansk industri, og er absolutt ingen selvfølge, sier brigader Jarle Nergård, sjef for Kampflyavdelingen i Forsvarsmateriell.

Planen er fortsatt mottak av tre fly hver vår og høst inntil alle F-35 skal være levert i 2024.

Flere milepæler fremover

F-35 er i dag en del av den nasjonale beredskapen. I 2020 løste F-35 sitt første skarpe oppdrag på Island, Iceland Air Policing, som en integrert del av NATOs luftromskontroll. Et tilsvarende oppdrag vil gjennomføres i 2021. Allerede i 2022 tar F-35 over QRA-beredskapen ut fra Evenes når F-16 flyene utfases. Luftforsvaret fortsetter forberedelsene og opptreningen frem mot full operativ evne (FOC) i 2025.

Bilder fra avgang i Texas og landing på Ørland

20200927ABJ_7792
20200927ABJ_7802
FP20-13256-0047PR
FP20-13256-0053PR
20200927ABJ_7789
FP20-13256-0093_PR
ORL20200927_JH-6002
ORL20200927HHE_F-35ankomst-4991
ORL20200927_JH-6038
Bilde fra Lockheed Martin før
Bilder fra Lockheed Martin og Forsvaret