Norge har inngått kontrakt om salg av F-16 jagerfly til Romania

Forsvarsmateriell har signert kontrakt med Romania for salg av 32 norske F-16 jagerfly. Salget sikrer 388 millioner euro i inntekter til Norge.

Pressemelding F16

English version below

Romania har siden 2021 uttrykt interesse for et mulig kjøp av norske fly for å styrke sitt luftforsvar. Etter flere måneders forhandlinger ble det 4. november signert en avtale med Romania om salg av 32 norske F-16 jagerfly. Avtalen omfatter også reservedeler og tilhørende støtteaktiviteter knyttet til vedlikehold og trening av teknisk personell.

«Avtalen Forsvarsmateriell nå har fått på plass om salg av norske F-16 til det rumenske forsvaret vil være et viktig bidrag til å styrke luftforsvaret til en NATO-alliert samtidig som det gir verdiskapning til norsk forsvarsindustri og inntekter for den norske stat», sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). 

«Jeg er svært godt fornøyd med at vi har fått på plass denne avtalen, som er Norges største avhendingsavtale for militært utstyr noen gang. Norges F-16 jagerfly har vært blant de best vedlikeholdte i verden og har en gjennomgående høy teknisk standard. Jeg vil berømme forhandlingsteamene på begge sider for en stor innsats. Gjennom salget til Romania vil våre F-16 kunne fortsette å tjene en Nato-alliert i flere år fremover», sier direktør i Forsvarsmateriell, Gro Jære.  

Sikrer oppdrag for norsk industri

Før flyene overleveres til Romania skal samtlige fly gjennomgå vedlikehold og modifiseres til rumensk M6.5.2 konfigurasjon med støtte fra USA før overlevering i 2023-2024. Kontrakten omfatter også utstyr og logistikktjenester for at flyene skal være tilgjengelig. Dette sikrer oppdrag for norsk industri. 

«Vi har i salgsprosessen vært opptatt av å sikre oppdrag til norsk forsvarsindustri. I tillegg til at vi selger fly og utstyr, er Kongsberg Aviation Maintenance Services valgt som strategisk samarbeidspartner for å levere support, vedlikehold og trening av rumensk teknisk personell», sier Jære.

Fakta:

 • Forsvarsdepartementet ga i september 2019 Forsvarsmateriell i oppdrag å lede avhendingen av F-16 systemet innenfor gjeldende regelverk på den mest gunstige måten for staten. 
 • 4. november signerte Forsvarsmateriell kontrakt med Romania om salg av to skvadroner, 32 fly, med tilhørende utstyr. Salget omfatter i tillegg reservedeler og trening av teknisk personell. 
 • Prosessen for salg av norske F-16 og utstyrt relatert til flyet er svært omfattende, og salget må godkjennes av både amerikanske og norske myndigheter. Det er således streng kontroll med hvem som kan motta de norske F-16 flyene.
 • Salget innebærer inntekter på 388 millioner euro. Salget bidrar til inntekter for norsk industri som har fått oppdraget med å vedlikeholde og gjøre modifikasjoner på flyene før overlevering. 
 • Den første leveransen til Romania er foreløpig planlagt sent i 2023, med den andre i 2024. 
 • Forsvarsmateriell har tidligere inngått salgskontrakt på inntil 12 F-16 til det amerikanske selskapet Draken International. Flyene skal brukes i trening mot amerikanske kampfly.

 

Norway signs F-16-contract with Romania

The Norwegian Defence Materiel Agency (NDMA) has signed a contract with Romania for the sale of 32 Norwegian F-16 aircraft.

Following the RFI answer received in 2020, Romania has since 2021 expressed interest in acquiring the former Norwegian Air Force aircraft as part of an effort to strengthen the capabilities of the Romanian Air Force. The final agreement was signed 4. November following months of negotiations and includes 32 aircraft along with spare parts and support equipment, as well as maintenance and technical training services.

"The agreement signed by the NDMA will help strengthen the air power of one of our allies, at the same time as it will generate revenues for both Norwegian industry and the Norwegian state,” said Norwegian Minister of Defence, Bjørn Arild Gram.

"I am very pleased that we have been able to finalize this agreement, which is Norway’s largest ever sale of government owned military equipment. Norwegian F-16s have been among the best maintained of their kind, with high technical standards throughout. I congratulate the negotiation teams of both countries for their efforts. Through this agreement, our F-16s will continue to serve one of our NATO-allies for several years to come,” said Ms. Gro Jære, Director General of the Norwegian Defence Materiel Agency.

Includes services by Norwegian industry

Under the contract all aircraft will undergo necessary maintenance and aircraft modification to M6.5.2 Romanian configuration with US support prior to delivery, currently scheduled for 2023-24. This work will be conducted by Norwegian industry, which also will provide training and other logistical services that will support the long-term availability of the aircraft.

“When selling the F-16 fleet we have worked to also secure opportunities for Norwegian industry. In this particular case, to supplement our sale of aircraft and equipment, Kongsberg Aviation Maintenance Services has been chosen as a strategic partner, delivering support, maintenance and training of Romanian technical personnel,” said Ms. Jære. 

 

Facts and figures

 • In 2019 the Norwegian Ministry of Defence tasked the NDMA with the sale and disposal of the Norwegian F-16 fleet after its retirement from service in a way most beneficial to the Norwegian state.

 • On November the 4th the NDMA signed a contract with Romania for the sale of two squadrons, a total of 32 aircraft, with associated equipment and spare parts. The contract also includes maintenance, aircraft modification and technical training services.

 • The value of the contract amounts to 388 million Euros. 

 • The first delivery to Romania is currently planned for late 2023, with the second in 2024.

 • The NDMA has previously signed a contract with Draken International for the sale of up to 12 F-16s, which are to be used under a training services agreement with the US Air Force. 

 • The sale of F-16s and related equipment is tightly regulated, and the current contract will need approval from both Norwegian and US export control authorities.