Norge skal lede forsvarsmateriellarbeidet i Ukraina fra NATO-nivå

Forsvarsmateriell skal delta i arbeidet med å støtte utviklingen av Ukrainas forsvarsmateriellorganisasjon.

Foto: Torgeir Haugaard/Forsvaret
Foto: Torgeir Haugaard/Forsvaret

Forsvarsmateriell skal koordinere Ukraina og allierte nasjoners innsats for å utvikle den ukrainske forsvarsmateriellorganisasjonen Defence Procurement Agency (DPA).

-Jeg er glad, stolt og ydmyk over at vi har fått denne viktige oppgaven, sier direktør Gro Jære.

Sist uke møtte hun Ukrainas viseforsvarsminister Denis Sharapov og hans delegasjon i Oslo for å diskutere utviklingen av Ukrainas forsvarsmateriellorganisasjon:

-Det var et veldig nyttig møte. Ukraina kan lære av oss, men vi har også mye å lære av dem, blant annet hurtighet på anskaffelser, sier Jære.

Mann og kvinne som håndhilser
Her hilser direktør Gro Jære i Forsvarsmateriell og Ukrainas viseforsvarsminister Denis Sharapov på hverandre i Oslo. (Foto: Forsvarsmateriell)

Status for samarbeidet

I mars i år inngikk Forsvarsmateriell en samarbeidsavtale med ukrainske DPA om å støtte utviklingen av landets forsvarsmateriellorganisasjon. Også Storbritannia og Sverige er nå kommet med i dette arbeidet.

-Vi gikk gjennom status for dette samarbeidet under møtet vårt og diskuterte også rekruttering og opplæring av personell til Ukrainas organisasjon, sier Jære.

Arbeidet FMA gjør gjennom samarbeidsavtalen med DPA skal koordineres med Ukraina-arbeidet vi nå skal gjøre i NATO-regi. Også dette ble drøftet på møtet med Ukrainske myndigheter denne uken.

To menn tar hverandre i hånden over et møtebord med andre møtedeltakere i bakgrunnen
Her får Ukrainas viseforsvarsminister Denis Sharapov overrakt Forsvarsdepartementets plakett av Morten Tiller, materielldirektør i Forsvarsdepartementet. (Foto: Forsvarsmateriell)

NATO-gjennomgang av forsvarsinnkjøp

NATO og Ukraina starter nå en studie av hvordan forsvarsanskaffelser gjennomføres i Ukraina sammenlignet med vestlige standarder. Hensikten er å forberede Ukraina på NATO- medlemskap.  Studien skal være ferdig i løpet av året og skal munne ut i konkrete tiltak finansiert over et av NATOs støttefond.

-Ukraina har hatt store utfordringer med korrupsjon innen forsvarsinnkjøp, og Norge har støttet landet med å bygge integritet i lover, regler og prosedyrer for gode forsvarsinnkjøp siden 2015, sier Tore Kvalvik, nestleder i Investeringsavdelingen i FMA.

Dette vil være en videreføring av det arbeidet FMA startet med i mars 2023, da en ukrainsk delegasjon var i Oslo på studiebesøk.

-Studien NATO og Ukraina starter inneholder fem konkrete områder hvor Forsvarsmateriell vil foreslå at vi leder området som går på institusjonsbygging.  Vi vil også vurdere deltagelse i de fire andre områdene; policyutvikling, langtidsplanlegging, reformere forsvarsindustrien, og integritetsbygging, sier Tore Kvalvik.