Norscrap West AS skal utføre destruksjon av fregatten Helge Ingstad

Forsvarsmateriell har tildelt Norscrap West AS oppdraget med å destruere fregatten «Helge Ingstad». Arbeidet skal gjennomføres i Norge ved selskapets anlegg på Hanøytangen.

Avhending Helge Ingstad_16x9

Fire norske leverandører har konkurrert om oppdraget.

-Vi er tilfredse med kontraktsinngåelsen for destruksjonen av fregatten «Helge Ingstad». Vi har stilt strenge krav til gjennomføringen av destruksjonen, og ivaretatt både miljømessige aspekter og sikkerhetsmessige hensyn. Etter en samlet vurdering var det Norscrap West AS som var den av tilbyderne som hadde det mest fordelaktige tilbudet, sier teknisk direktør i Forsvarsmateriell Jonny M. Otterlei.

Kontrakten for gjennomføringen av selve destruksjonen er på cirka 60 millioner kroner. Det forventes å tilkomme salgsinntekter av metallet på flere millioner kroner som vil bidra til å redusere samlet kostnad for forsvarssektoren.

Det er lagt opp til at destruksjonen skal være ferdig innen utgangen av 2021.

Avhending Helge Ingstad2_16x9

 

FAKTA OM TILDELINGEN

  • Norscrap West AS skal foreta destruksjon av fregatten «Helge Ingstad».
  • Anskaffelsen har vært gjennomført som en konkurranse med forhandling. Kontrakten mellom Forsvarsmateriell og selskapet ble signert 11. januar 2021.
  • Fartøyet skal destrueres i Norge. Dette valget er gjort ut fra skadeomfanget og behovet for å skjerme detaljer om fregatten. Av sikkerhets- og skjermingsmessige grunner var det kun norske leverandører som kunne være med i konkurransen. Det er stilt strenge krav til gjennomføringen av destruksjonen for å ivareta blant annet miljøkrav og sikkerhetshensyn.
  • Etter planen skal fregatten flyttes fra Ågotnes og over til Norscrap West i løpet av februar. Det må imidlertid tas forbehold om vær eller andre situasjoner utenfor leverandørens kontroll som vil kunne skyve på tidsplanen.  
  • For å ivareta sikkerhetsmessige krav i henhold sikkerhetsloven og tredjepartsgodkjenninger vil Forsvarsmateriell ha personell med fagteknisk kompetanse til stede under destruksjonen av materiellet.
  • Fartøyet ligger nå på Ågotnes i påvente av at leverandør forhaler fartøyet til destruksjonsstedet.
  • Selve destruksjonen er anslått å koste cirka 60 millioner kroner. Det forventes at det vil tilkomme salgsinntekter av metallet som vil bidra til å redusere samlet kostnad for forsvarssektoren.