Norsk komiteleder i Investeringskomiteen i NATO

I november nominerte Forsvarsdepartementet Eli Myrkaskog som norsk kandidat til å lede Investeringskomiteen i NATO. I begynnelsen av februar kom bekreftelsen fra generalsekretær Jens Stoltenberg at Myrkaskog hadde blitt valgt for neste toårs periode.

Norsk komiteleder i Investeringskomiteen i NATO_1920x1080

«Etter bred støtte fra våre allierte har Norge fått valgt inn Eli Myrkaskog som leder for Investeringskomiteen i NATO. Myrkaskog har et bredt nettverk blant nasjonene og staben og besitter kvalifikasjoner og erfaring som gjør henne godt kvalifisert til dette vervet», sier Frede Hermansen, departementsråd i Forsvarsdepartementet.

Myrkaskog har bred NATO-erfaring og leder i dag seksjonen for NATO-infrastruktur i Forsvarsmateriell. Hun har tidligere vært Norges representant i Investeringskomiteen i perioden 2014-2015 og NATOs komite for ressurspolicy og -planlegging i perioden 2015-2018.

«Jeg har blitt godt kjent med Eli Myrkaskog og hennes faglige dyktighet gjennom hennes jobb i Forsvarsmateriell med NATO-investeringer i Norge, og senest på et besøk til NATO i Brussel i januar. Jeg synes det er meget positivt at en av våre medarbeidere har konkurrert seg til denne viktige jobben, og ønsker Eli lykke til i med nye utfordringer», sier Gro Jære, direktør i Forsvarsmateriell.

Investeringskomiteen er ansvarlig for oppfølgingen av NATOs investeringsprogram for sikkerhet (NSIP). Komiteen godkjenner investeringsprosjekter for medlemslandene og NATOs etater. Norge er historisk sett ett av landene som har mottatt mest midler fra NSIP og som i hovedsak har vært infrastruktur knyttet til alliert mottak og forsterkning som rullebaner, drivstoffanlegg, kaianlegg etc, men også IT-prosjekter.

Viktig komité

Dette er en viktig komité for Norge da den både bidrar til infrastruktur til å ta imot allierte ved fred, krise og krig og i tillegg gir finansielle bidrag til investeringer som også kommer til nytte nasjonalt.

«Statslederne i alliansen godkjente på toppmøtet i Madrid i 2022 en betydelig økt ambisjon på fellesfinansiering i årene som kommer og komitelederen i Investeringskomiteen vil ha en viktig rolle de neste årene i å legge til rette for implementeringen av denne viktige beslutningen», sier Hermansen.

I NATO ledes komiteene ved hovedkvarteret normalt av en representant fra NATO-staben. Ett unntak er de tre ressurskomiteene: NATOs komite for ressurspolicy og - planlegging, Budsjettkomiteen og Investeringskomiteen. Disse komiteene ledes av en representant fra en av nasjonene på fulltid og kostnaden dekkes av det enkelte land.

«Jeg er stolt og takknemlig for å ha blitt valgt til å lede investeringskomiteen i NATO. Jeg har hatt gleden av å jobbe med NSIP på vegne av Norge i mange år, og det er verdifull erfaring å ha med seg inn i jobben», sier Eli Myrkaskog.

Myrkaskog tiltrer stillingen fra 1. september 2023.