Ny sjef for Landkapasiteter

Brigader Øyvind Johan Kvalvik tiltrådt som sjef for Forsvarsmateriell landkapasiteter.

Direktør FMA og Kvalvik

Kvalvik overtok stillingen etter brigader Ivar Halset. Normalt ville et slikt sjefsskifte vært en fin anledning til å samle ansatte og samarbeidspartnere, men av smittevernhensyn ble sjefsskiftet i stedet markert med en koronatilpasset seremoni som ansatte kunne følge digitalt.  

Direktør Forsvarsmateriell Mette Sørfonden var fysisk tilstede under seremonien på Kolsås. Kvalvik fortalte at han gleder seg til å ta fatt på jobben, og takket sin forgjenger for godt arbeid.

Direktør Mette Sørfonden ønsket brigader Kvalvik velkommen i den nye stillingen, som hun er sikker på vil gi mange nye utfordringer og interessante oppgaver i tiden som kommer.