Ny sjef for Maritime kapasiteter

Flaggkommandør Stein Håvard Bergstad har tiltrådt som sjef for Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter.

Ny sjef maritime kapasiteter_4000x2250

Bergstad overtok stillingen etter flaggkommandør Thomas T. Wedervang. Normalt ville et slikt sjefsskifte vært en fin anledning til å samle ansatte og samarbeidspartnere, men av smittevernhensyn ble det et digitalt sjefsskifte.

Bergstad fortalte at han gleder seg til å ta fatt på jobben, og takket sin forgjenger for godt arbeid.

Direktør Mette Sørfonden ønsket flaggkommandør Bergstad velkommen i den nye stillingen, som hun er sikker på vil gi mange nye utfordringer og interessante oppgaver i tiden som kommer.