Nye moderne tankvogner til Luftforsvarets flystasjoner

Forsvarsmateriell signerte kontrakt med Norsk Scania A/S om levering av nye flyplasstankvogner, dette skjedde under en digital kontrakts seremoni.

tankvogner til Luftforsvarets flystasjoner1_16x9

Etter ca. 30-40 års tjeneste skal de gamle flyplasstankvognene på Luftforsvarets flystasjoner erstattes i de kommende årene. Allerede i 2022 vil de første nye flyplasstankvogner være i drift på Luftforsvarets flystasjoner.  

"Målsetningen med anskaffelsen er å fremskaffe en sikker, enhetlig og tidsriktig tankbilflåte med tilstrekkelig tankings- og avtankingskapasitet til å etterforsyne nasjonale og allierte luftfartøyer med drivstoff i fred, krise og krig. Dette er en viktig leveransekontrakt som gjør at vi er  et godt stykke på vei med denne signeringen", sier brigader Øyvind J. Kvalvik, sjef Forsvarsmateriell landkapasiteter.  

tankvogner til Luftforsvarets flystasjoner3_16x9.jpg
Sjef for Forsvarsmateriell landkapasiteter, brigader Øyvind J. Kvalvik, gir et digitalt håndtrykk til administrerende direktør i Norsk Scania AS, Frode Neteland.

"Jeg vil samtidig benytte anledningen til å takke alle involverte parter, og samtidig gratulere Norsk Scania A/S med kontrakten og ser frem til et godt samarbeid fremover. Vi ser frem til at Forsvaret skal få nye flyplasstankvogner", legger fornøyd  Kvalvik til.  

Kontrakten har en total verdi fra 150-270 millioner norske kroner. Dette inkluderer i første omgang 30  flytankbiler med tilhørende logistikk og CLS avtale, og i tillegg opsjon på inntil 30 ekstra tankbiler. 

tankvogner til Luftforsvarets flystasjoner2_16x9.jpg