Nye truger til Forsvaret

Det er inngått rammeavtale for leveransen med den norske leverandøren Snowmotion AS.

Nye truger til Forsvaret2_16x9

Forsvarsmateriell har signerte en rammeavtale med den norske leverandøren Snowmotion AS for nye truger til Forsvaret. Den digitale signeringen, som fant sted 25. juni, markerer en stor milepæl, og den første leveransen til Forsvaret skjer allerede i desember i år. Dette er første del av leveransen, og vil dekke Forsvarets initielle behov.

Avtalen inkluderer en opsjon om retur. Oppbrukt materiell skal kunne returneres til Snowmotion, som vil kunne demontere og gjenbruke deler av materiellet i trugene.  

Rammeavtalen har en verdi på inntil 44 millioner norske kroner og en kontraktslengde på inntil 3+2+2 år.

Nye truger til Forsvaret_16x9.png