Nye tunge taktiske broer til Forsvaret

Forsvarsmateriell signerte den 29. juni kontrakt med det amerikanske/polske Zremb Group konsortium for anskaffelse av 11 nye tunge taktiske broer til Forsvaret. I tillegg til logistikkløsning og kurs, inkluderer kontrakten en rammeavtale for understøttelse av broene.

Nye tunge taktiske broer til Forsvaret_16x9

Signeringen markerte en stor milepæl for nye tunge taktiske broer. Broene Forsvaret har i dag er om lag 80 år gamle og ble kjøpt inn med penger fra Marshallhjelpen etter andre verdenskrig. Anskaffelsen av nye broer ble utlyst i november 2020. Leveranse til Forsvaret er planlagt innen 2021.

Broene skal kunne kobles sammen til lengre spenn med brokar, og skal kunne dekke gap på inntil 80 meter på land og vann. Broene har MLC (military load class) 80 T (tracked) og 110 W (wheeled). Leveransen består i tillegg av spesialkoblinger for å kunne koble broene opp mot Forsvarets Uniflote pontonger slik at Forsvaret også skal kunne operere med flytende brosystemer. Forsvarsmateriell anskaffer i tillegg et logistikksysem for transport av brosystemet, hvorav ett sett vil være deployerbart. I den tekniske løsningen er det lagt vekt på mest mulig maskinell byggeteknikk for å opprettholde soldatenes stridsevne.

Tung taktisk bro utplasseres med kran over vann, sett fra luften
Tung taktisk bro utplasseres med kran over vann, sett fra luften
Sjef merkantilavdeling Forsvarsmateriell Landkapasiteter signerte kontrakten med Zremb Group. CEO mr. Bill Killeen fra Acrow Corporation of America signerte på vegne av Zremb Group.
Sjef merkantilavdeling Forsvarsmateriell Landkapasiteter signerte kontrakten med Zremb Group. CEO mr. Bill Killeen fra Acrow Corporation of America signerte på vegne av Zremb Group.
Nye tunge taktiske broer til Forsvaret2_16x9
Tung taktisk bro utplasseres med kran over vann, sett fra luften
Sjef merkantilavdeling Forsvarsmateriell Landkapasiteter signerte kontrakten med Zremb Group. CEO mr. Bill Killeen fra Acrow Corporation of America signerte på vegne av Zremb Group.
Nye tunge taktiske broer til Forsvaret2_16x9