Nytt radiosystem til Forsvaret

Forsvarsmateriell signerte onsdag 1. juli kontrakt med Kongsberg Defence & Aerospace (KONGSBERG) for nytt radiosystem til Forsvaret. Kontrakten har en verdi på 130 millioner kroner.

Fra venstre: Eiliv Ofigsbø, direktør for Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter  og Pål Bratlie, Executive Vice President for Kongsberg Defence & Aerospace AS.
Fra venstre: Eiliv Ofigsbø, direktør for Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter og Pål Bratlie, Executive Vice President for Kongsberg Defence & Aerospace AS.

​Det nye radiosystemet Flexible High Capacity Link (FHCL) skal leveres av KONGSBERG og vil øke kapasiteten i Forsvarets taktiske kommunikasjonsinfrastruktur (TKI). Hovedbruker er Sambandsbataljonen i Brigade Nord som vil bruke FHCL til å etablere den taktiske kommunikasjonsinfrastrukturen de trenger for å løse sine operasjoner i felt.

Radiokapasiteten er utviklet av KONGSBERG og er krumtappen i et system som også
inkluderer antenner, kabler, bærbare elementer og annet tilhørende utstyr som Forsvaret trenger for bruk under krevende forhold. FHCL vil primært benyttes som en
høykapasitetslink for å bygge nettverket i Hærens taktiske kommunikasjonsinfrastruktur.

- Forsvarsmateriell er veldig fornøyd med anskaffe ny taktisk radiokommunikasjoninfrastruktur til Forsvaret. Selv om covid-19 traff oss midt under forhandlingene lyktes vi å lande denne viktige kontrakten gjennom smidig og godt samarbeid, sier Eiliv Ofigsbø, direktør for Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter.

- KONGSBERG er stolt over å ha blitt valgt av Forsvarsmateriell for leveransen av denne nye radioplattformen til Forsvaret. Gjennom et utmerket samarbeid med Hæren og Forsvarsmateriell har vi utviklet FHCL-prototypen, sier Pål Bratlie, Executive Vice President for Kongsberg Defence & Aerospace AS.

Leveransene er knyttet opp mot virksomhetsprogrammet Mime. Mime har til formål å modernisere den taktiske informasjonsinfrastrukturen i Forsvaret gjennom både betydelige materiellinvesteringer og tilstøtende brukertiltak. Mime skal kontinuerlig levere IKT til bruk i felt til Forsvaret. 

Radiosystemet skal gjennomgå en brukertest (user acceptance test) våren 2021. Den nye radiokapasiteten er planlagt å være i operativ bruk ved utgangen av 2021.