Øyvind Kvalvik blir investeringsdirektør

Øyvind Johan Kvalvik er i statsråd 23. mai utnevnt til investeringsdirektør i Forsvarsmateriell.

Gro Jære og Øyvind Kvalvik gir hverandre et håndtrykk på Akershus Festning  i forbindelse med 8. mai-markeringen.
Gro Jære og Øyvind Kvalvik gir hverandre et håndtrykk på Akershus Festning i forbindelse med 8. mai-markeringen.

Brigader Øyvind Kvalvik ble i statsråd i dag utnevnt til generalmajor og tiltrer stillingen som investeringsdirektør etter oberst Tore Kvalvik, som har vært konstituert i stillingen siden 4. januar 22. Tidspunkt for tiltredelse er foreløpig ikke fastsatt. Kvalvik er i dag sjef Landkapasiteter i Forsvarsmateriell, en stilling han har hatt siden november 2020.

«Jeg er svært godt fornøyd med at Øyvind Kvalvik blir investeringsdirektør. Det er en meget viktig stilling, vi skal gjennomføre omfattende investeringer i årene som kommer samtidig som investeringsprosessen skal effektiviseres.  I tillegg vil han være en sentral bidragsyter i utviklingen av Forsvarsmateriell. Kvalvik er med sin kompetanse og bakgrunn rett person til denne stillingen», sier Gro Jære, direktør Forsvarsmateriell.

«Jeg vil takke for tilliten jeg har fått og jeg gleder meg til å ta over stafettpinnen som investeringsdirektør i Forsvarsmateriell. Kravene og forventningene til oss i Forsvarsmateriell er svært høye og det er betydelige summer vi skal fremskaffe materiell for i årene som kommer. Jobben blir både krevende og utfordrende og jeg ser frem til fortsatt godt samarbeidet med hyggelige og dyktige kollegaer for å løse oppgavene», sier Øyvind Kvalvik.

Kvalvik har erfaring fra Forsvarsdepartementet, hvor han var seksjonsleder i Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging. Han har også jobbet i Avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner.

Kvalvik har tidligere vært sjef for Organisasjons- og materiellavdelingen i Hærstaben og militærassistent for forsvarssjefen. Han har ellers bred og variert bakgrunn fra Hæren.  Han er utdannet ved Hærens krigsskole og har to mastergrader, en fra Forsvarets Høgskole og en fra US Army War College i USA.