Publikumsrekord på årets leverandørmesse

Over 500 personer fra 17 nasjoner besøkte i år leverandørmessen til Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi) på Akershus festning.

«Det er gledelig å se så mange gode representanter fra norsk industri», sier Gro Jære, direktør Forsvarsmateriell.

Den årlige FSi-messen viser hva norsk forsvars- og sikkerhetsindustri har å tilby av kompetanse, produkter og løsninger for Forsvaret, Politiet og øvrige sikkerhets- og beredskapsetater. I år kom flere nye utenlandske aktører for å se hva de norske produsentene har å tilby.    

 

Publikumsrekord på årets leverandørmesse1_1920x1080

«Norsk forsvarsindustri er internasjonalt konkurransedyktig. Innovasjon, kunnskap og teknologi er typiske kjennetegn for denne industrien. Den er nisjepreget innenfor ulike områder, noe som sikrer tilgang til teknologi som er tilpasset norske forhold», sier Gro Jære, direktør Forsvarsmateriell.

Publikumsrekord på årets leverandørmesse4_1920x1080

Hun var til stede på leverandørmessen torsdag denne uken og ble imponert over de 69 norske utstillerne. Samtidig merket hun seg noen problemstillinger som flere av bedriftene tok opp som det må jobbes videre med.

Hvordan stilles kravene?  

«Overgangen fra utviklingsløp til anskaffelse oppleves som vanskelig og tidkrevende for flere», sier Jære. «I tillegg er mange opptatt av hvordan vi stiller krav, og at det er enklere å tilby de løsningene som er utviklet hvis kravene er rettet mot behov heller enn løsning.»

Hun understreker at et godt og langsiktig samarbeid mellom myndighetene og forsvarsindustrien er avgjørende for å sikre norsk forsvarsevne.    

Publikumsrekord på årets leverandørmesse5_1920x1080

I år satte den 15 år gamle forsvarsmessen ny publikumsrekord. Om lag 550 besøkende gikk inn dørene til FSi-messen 2022 på Akershus festning i Oslo torsdag. Det er en økning på 10 prosent fra i fjor, opplyser seniorrådgiver Tom Ivar Stie i Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi). Han peker på flere årsaker til den økende interessen.

«Messen har blitt et etablert møtested for industrien og myndighetene. Her får aktørene kontakt med hverandre og bygger nettverk. I tillegg ser aktørene at Nato vil legge mer penger i forsvar fremover, som følge av krigen i Ukraina» sier Tom Ivar Stie

Publikumsrekord på årets leverandørmesse6_1920x1080

Den populære messen går over to dager, der den første dagen er et leverandørseminar og den andre dagen har leverandørutstilling som er åpen for publikum.