SAR Queen tar over etter Sea King

De første av Norges nye redningshelikoptre ble 1. september satt i drift på Sola redningsbase utenfor Stavanger. De nye helikoptrene – døpt SAR Queen – vil gi større trygghet for folk på sjøen, langs kysten og i avsidesliggende områder over hele landet.

20200901tk_I8146

​– Sea King-helikoptrene har i flere tiår blitt brukt til å redde folk i nød og vanskeligheter. Nå er de første av våre nye redningshelikoptre endelig satt i drift. Med det har redningstjenesten fått et betydelig løft - både over hav og land – og det bidrar til å styrke vår samlede beredskap, sa statsminister Erna Solberg.

Under seremonien på Sola-basen foretok statsministeren den symbolske handlingen med å overrekke vaktradioen til de nye helikoptrene og deres mannskap, for å vise at nå er SAR Queen i gang med å ta over jobben til Sea King-helikoptrene. SAR står for «Search And Rescue».

– De nye redningshelikoptrene vil ha langt bedre rekkevidde, større hastighet og bedre evne til å operere i dårlig vær enn dagens Sea King-helikoptre. Disse egenskapene gjør at helikopteret kan komme til unnsetning betydelig raskere enn dagens Sea King under nærmest all typer værforhold, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

NY ÆRA

Hittil befinner 8 av de 16 nye redningshelikoptre seg i Norge. Og ytterligere tre overtas i løpet av høsten/vinteren.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen deltok også på seremonien på Sola.

– I dag markerer vi begynnelsen på en ny æra i redningstjenesten. De nye redningshelikoptrene overtar stafettpinnen, først her på Sola. Dette gir redningstjenesten enda bedre forutsetninger for å løse sitt oppdrag. Redningstjenesten løser oppdrag hver eneste dag, året igjennom, sa Bakke-Jensen.

Etter planen skal alle helikoptrene være i drift i løpet av 2022. Den videre innfasingen avhenger blant annet av varigheten av smitteverntiltak i forbindelse med korona-viruset.

MEST AVANSERTE

SAR Queen-helikopteret har en stor kabin som gir plass til mange nødstedte. Dette gir også gode arbeidsforhold for besetningen. Det gjelder ikke minst ved behandling av skadde på de avanserte traumestasjonene ombord.

I utviklingen av helikopteret har det vært lagt stor vekt på å utnytte ny og avansert teknologi for å kunne finne nødstedte under krevende forhold. Blant de teknologiske nyvinningene er en radar som kan detektere små «mål» på svært lang avstand og et nytt mobilsøkesystem som kan lokalisere mobiltelefoner utenfor dekningsområde - også under snøskred.

Den norske versjonen av helikopteret er det mest avanserte som finnes på markedet i dag og blir nå leverandørens basismodell for andre kunder. Det vil fortsatt være teknologisk i front i mange år fremover.

Luftforsvaret ser frem til å ta de nye redningshelikoptrene i operativ bruk. Sjefen for Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland takket spesielt de ansatte og deres familie, og alle som har samarbeidet om innfasingen av det nye redningshelikopteret.

 – I dag får Norge en forbedret redningstjeneste – en tjeneste som betyr så enormt mye for så veldig mange. Både for menneskene som trenger støtte, og for de menneskene som står på beredskap hver eneste dag hele året. For dem alle er jobben ikke bare et yrke, men en livsstil der viljen til å løse oppdrag og redde liv alltid står i fokus, sa Skinnarland.

Justis- og beredskapsdepartementet er prosjektansvarlige, og har ansvaret for inngåelse og oppfølging av kontrakten med leverandøren. Forsvarsmateriell er ansvarlige for oppfølging av designendringer, produksjon, mottak og innfasing av de nye helikoptrene. I innspurten har korona-situasjonen skapt noen nye utfordringer

- Normalt gjennomføres mottakskontroll av nye helikoptre i Yeovil, England hos leverandøren Leonardo Helicopters. Nå ble hele denne prosessen flytter til Kjeller base, og alle involverte har utvist høy grad av fleksibilitet og samarbeidsvilje som har sikret at vi nådde milepælen om beredskap på Sola 1. september. Vi gleder oss til å fortsette jobben med innfasingen av de resterende SAR Queen parallelt med at vi skal holde Sea King-helikoptrene operative ut deres levetid, sier sjef Forsvarsmateriell luftkapasiteter, brigader Diederik Kolff.

Bilder av SAR Queen fra markering på Sola 1. september

20200901tk_I2821
20200901tk_I2609
20200901tk_I8171
20200901tk_I8201
20200901_ODA_5319
20200901tk_I8216
20200901tk_I8341
20200901tk_I8455
20200901tk_I8519
20200901tk_R4665
Kilde: FMS (Forsvarets mediesenter)

Fakta om AW101 SAR Queen

Norges nye redningshelikopter.

- Funksjon: Redningshelikopter

- Antall: 16 totalt, innfasing 2017-2020

- Produsent: Leonardo Helicopters (tidligere Agusta/Westland)

- Passasjerer: 25

- Besetning: 6

- Hestekrefter: 3 x 2041 (tre motorer)

- Cruisehastighet: 278 km/t

- Rekkevidde: 266 nautiske mil (ca. 500 kilometer)