Signering av kontrakt på nye maskingevær

Forsvarsmateriell og belgiske FN Herstal signerte rammeavtale på anskaffelse av maskingevær til Forsvaret i kaliber 7,62x51mm.

Signering av kontrakt på nye maskingevær_16x9

Sjef FMA Landkapasiteter, brigader Øyvind Kvalvik og VP Sales Director Nicolas de Gottal FN Herstal tok en digital handshake etter gjennomført signering.

Maskingeværet MINIMI 7,62®Mk3 er en oppgradert modell av våpenet som har vært en del av FN Herstals portefølje siden tidlig 2000 tallet. Mer enn 45 nasjoner bruker dette våpenet blant dem flere Nato land som for eksempel Frankrike, England, Nederland og Belgia.

Rammeavtalen er på inntil 4000 maskingevær og har en verdi på inntil 350  MNOK Rammeavtalen omfatter to kontrakter; en avtale for anskaffelse av hovedmateriellet med logistikk og en avtale for etterforsyning. Avtalen for hovedmateriellet har en varighet på 7 år og kontrakten for etterforsyning av reservedeler, tilbehør, kurs og spesialverktøy har en varighet på 20 år.

Maskingeværet MINIMI 7,62®Mk3