Signert avtale om leveranse av 155mm artilleriammunisjon

Forsvarsmateriell og Nammo har signert avtale om leveranse av 155mm artilleriammunisjon til Forsvaret. Kontrakten er en av flere om leveranse av artilleriammunisjon til Forsvaret de neste fem årene.

Administrerende direktør Vegard Sande i Nammo Raufoss og investeringsdirektør i Forsvarsmateriell Øyvind Kvalvik.
Administrerende direktør Vegard Sande i Nammo Raufoss og investeringsdirektør i Forsvarsmateriell Øyvind Kvalvik.

Forsvarsmateriell og den norske forsvarsbedriften Nammo har med dette signert til sammen fire avtaler knyttet til leveranse av artilleriammunisjon, to leveransekontrakter, en intensjonsavtale, slik at Nammo skal kunne anskaffe råvarer til egen produksjon i et presset marked, og en utløsning av opsjoner for leveranser. Forsvarsmateriell er også i gang med å inngå flere avtaler om tilleggsleveranser fra Nammo.

«Denne avtalen vil gi Forsvaret moderne 155 mm artilleriammunisjon som er utviklet og produseres i Norge, noe som vil forsterke Hærens evne til å støtte operasjoner med artilleriild betydelig de kommende årene. Jeg er glad for at vi nå har fått på plass denne avtalen som det er jobbet iherdig med den siste tiden», sier Øyvind Kvalvik, investeringsdirektør i Forsvarsmateriell.

Signert avtale om leveranse av 155mm artilleriammunisjon3_1920x1080.jpg

Hærens artilleri moderniseres

«Denne artillerianskaffelsen er et av de største oppdragene vi har fått på Raufoss noensinne og vi er stolte over å kunne få støtte Forsvaret gjennom denne avtalen», sier administrerende direktør Vegard Sande i Nammo Raufoss.

Hæren gjennomgår en omfattende modernisering, ikke minst innenfor artilleriet. De siste årene har Forsvarsmateriell anskaffet nye K9-artilleriskyts og K10-ammunisjonskjøretøyer, oppgradert ildledningssystemet ODIN FSS og nye artillerilokaliseringsradarer skal leveres de neste årene. En meget viktig del av dette systemet er moderne langtrekkende og presis artilleriammunisjon. Forsvaret, Forsvarsmateriell, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Nammo har derfor i mange år samarbeidet om utvikling av en moderne 155mm artillerigranat. En slik granat øker artilleriets rekkevidde til ca. 40 km, nesten en fordobling fra de eldre granatene.

Siste leveranse i 2028

På grunn av den sikkerhetspolitiske situasjonen besluttet regjeringen i fjor at deler av anskaffelsen skulle forseres. Dermed signerte Forsvarsmateriell i desember i fjor en kontrakt med Nammo på et mindre antall granater. Like etter Stortingets godkjenning av anskaffelsen tidlig i juni i år utløste Forsvarsmateriell en opsjon på ytterligere granater og inngikk en intensjonsavtale med Nammo, slik at de kunne sette i gang bestilling av råvarer til sin produksjon.

Kontrakten Forsvarsmateriell nå har signert medfører en total bestilling på et større antall granater. Disse skal leveres de kommende årene, med siste leveranse planlagt i 2028. I månedene framover vil Forsvarsmateriell og Nammo forhandle om ytterligere leveranser av komponenter som ikke er en del av Nammos portefølje, som drivladninger og brannrør.

Signert avtale om leveranse av 155mm artilleriammunisjon_1920x1080.jpg