Signert intensjonsavtale med ukrainske Defence Procurement Agency

Intensjonsavtalen beskriver støtten ukrainsk Defence Procurement Agency (DPA) skal få fra Forsvarsmateriell til å etablere en anskaffelsesorganisasjon for forsvarsmateriell. Avtalen har en varighet på tre år.

Signert intensjonsavtale med ukrainske Defence Procurement Agency_1920x1080

Click here for English version

«Denne intensjonsavtalen er starten på et langt og fruktbart samarbeid mellom etatene våre. Jeg er imponert over at Ukraina er i stand til å prioritere etableringen av en ny etat i en så vanskelig tid med krig. Jeg tror det sier noe om engasjementet og profesjonaliteten dere viser i forsvaret av landet deres.» 
Det sa Gro Jære, direktør i FMA, under avtalesigneringen på Grev Wedels Plass i Oslo mandag denne uken. 

Besøkte Norge

Signeringen skjedde i forbindelse med et fire dager langt besøk som ukrainske Defence Procurement Agency hadde hos Forsvarsmateriell denne uken. Delegater fra den unge etaten som ble etablert i juli i fjor var her for å lære mer om hvordan de skal etablere en anskaffelsesorganisasjon for forsvarsmateriell i Ukraina. I tillegg deltok representant fra det ukrainske Forsvarsdepartementet og fra logistikkommandoen til det ukrainske forsvaret.

«Delegasjonen har hatt et tettpakket program disse dagene. De har fått en innføring i hvordan vi har organisert investeringsvirksomheten i sektoren, organiseringen av FMA og hvordan etaten styres og ledes. De har også lært om hvordan FMA driver prosjektledelse og merkantile prosesser», sier Tore Kvalvik, nestleder i Investeringsavdelingen i FMA.

Ukrainske DPA ba Forsvarsmateriell om støtte til å utvikle etaten sin etter vestlige standarder og arbeidsformer i desember i fjor. Derfor vil samarbeidet også inneholde informasjon om NATO-standarder og hvordan andre NATO-land gjennomfører sine anskaffelser. FMA vil i utgangspunktet dekke kostnadene samarbeidet medfører. 

Signert intensjonsavtale med ukrainske Defence Procurement Agency1_1920x1080.jpg
Et vennlig håndtrykk mellom direktør Gro Jære og en representant for det ukrainske Defence Procurement Agency markerte inngåelsen av avtalen.

Utfordringer med korrupsjon

Etaten Defence Procurement Agency ble etablert i juli i fjor under det ukrainske forsvarsdepartementet for å drive med forsvarsanskaffelser og etablere retningslinjer for disse.

Forsvarsanskaffelser i Ukraina har hatt utfordringer med korrupsjon og andre misligheter og Transparency international har vurdert at forsvarsanskaffelser i dette landet har høy risiko for korrupsjon.

«Derfor er det et gjennomgående tema i vår støtte til ukrainsk DPA å bygge integritet inn i anskaffelsesprosedyrene deres, slik at de reduserer risikoen for korrupsjon eller andre uønskede hendelser», opplyser Tore Kvalvik.

«Jeg er glad for at vi kan støtte ukrainsk DPA. Samtidig har vi mye å lære av deres erfaringer, og det tar vi med oss inn i vårt utviklingsarbeid», sier Gro Jære, direktør i Forsvarsmateriell.