Signert kontrakt for leveranse og vedlikehold av NSM

Forsvarsmateriell og Kongsberg Defence & Aerospace har inngått to kontrakter for levering av nye Naval Strike Missile med tilhørende utstyr til Sjøforsvarets fregatter og korvetter.

Signert kontrakt for leveranse og vedlikehold av NSM1_16x9

Samtidig er det inngått en kontrakt på å utføre hovedvedlikehold på Sjøforsvarets eksisterende beholdning av Naval Strike Missile (NSM). Kontraktene har en samlet verdi på over 1,4 milliarder norske kroner.

NSM startet opp som utviklingsprosjekt for Sjøforsvaret med formål å utvikle et mellomdistansemissil for maritime mål. Siden den gang har det blitt videreutviklet som våpen som også kan brukes mot mål på land.

Øyvind Kolset, Executive Vice President of Missile Systems for Kongsberg Defence & Aerospace, og direktør i Forsvarsmateriell, Mette Sørfonden, signerer kontrakt for leveranse av NSM.
Øyvind Kolset, Executive Vice President of Missile Systems for Kongsberg Defence & Aerospace, og direktør i Forsvarsmateriell, Mette Sørfonden, signerer kontrakten.

«Gjennom en grundig overhaling av de eksisterende missilene og anskaffelse av et antall nye vil vi sørge for at Norge har en relevant NSM-beholdning for både fregattene og korvettene ut fartøyenes planlagte levetid. NSM er et godt eksempel på hvor Norge tar frem ny teknologi gjennom et tett samarbeid mellom forsvarssektoren, Forsvarets forskningsinstitutt og norsk industri, det såkalte trekantsamarbeidet», sier Mette Sørfonden, direktør Forsvarsmateriell.

De første missilene leveres inn til hovedoverhaling i januar 2022 og leveres tilbake i august 2022. Siste missil leveres tilbake i overhalt tilstand i 2024. Kontrakten har en ramme på 542 millioner norske kroner.

Suppleringsanskaffelse

Basert på Stortingets beslutning om å videreføre Skjold-klassen ga Forsvarsdepartementet et oppdrag til Forsvarsmateriell om å anskaffe et tilstrekkelig antall nye missiler til Sjøforsvaret til å utruste både fregattene og den nå videreførte Skjold-klassen.

Disse missilene anskaffes nå gjennom å utløse en opsjon i kontrakten som ble undertegnet sommeren 2021, da for å erstatte missilene som gikk tapt med forliset av fregatten "Helge Ingstad". Dette sikrer at fregattene og korvettene vil utrustes med nye missiler av typen NSM Block 1A.

De nye missilene vil bli levert fra 2024, med siste leveranse i 2025. Avtalen har en ramme på cirka 900 millioner norske kroner. Denne anskaffelsen er en del av det pågående missilsamarbeidet med Tyskland.

Fakta

  • NSM er et femtegenerasjons missil med lav radarsignatur til bruk for sjø-til-sjø eller sjø-til-land forsvar. Missilet har overlegen ytelse mot godt forsvarte mål med evne til å trenge igjennom de mest avanserte luftvern.
  • Norge fikk levert Naval Strike Missile (NSM) fra Kongsberg Defence and Aerospace (KDA) fra 2011 til 2015. Det har hele tiden vært en forutsetning at missilene skulle gjennomgå en hovedoverhaling etter ti år for å opprettholde sin opprinnelige ytelse.   
  • Kontraktene som ble signert fredag omhandler en videreføring NSM og består av to hoveddeler; en  hovedoverhaling av eksisterende missiler og en suppleringsanskaffelse av nye missiler. Samlet verdi på kontraktene er på over 1, 4 milliarder norske kroner.
Naval Strike Missile sett fra undersiden i det den avfyres fra et fartøy