Signerte Norges største droneavtale

Forsvarsmateriell har inngått en rammeavtale med selskapet Teledyne FLIR verdt inntil 475 millioner kroner for leveranser av nanodroner av typen Black Hornet 3.

«Gjennom dette styrker vi forsvarsevnen og vi støtter opp under norsk forsvarsindustri som her virkelig leverer i verdensklasse. Dette er derfor en viktig avtale for regjeringen», sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Signerte Norges største droneavtale1_1920x1080

Christian Fekete, sjef FLIR Unmanned Aerial Systems AS og Eivind Fagge, sjef kontraktsavdelingen Luftkapasiteter i Forsvarsmateriell, signerte kontrakten i påsyn av Gro Jære, direktør Forsvarsmateriell og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Signerte Norges største droneavtale3_1920x1080

«Takket være dette samarbeidet kan vi nå inngå vår hittil største droneavtale for et produkt som er mye bedre og mer avansert enn det vi opprinnelig var med på å utvikle som en følge av den internasjonale suksessen. Kombinasjonen av nasjonalt og internasjonalt samarbeid har gitt oss et mye bedre produkt enn om vi hadde gjort alt alene», sier Gram.

Det første avropet på kontrakten er på 96 millioner kroner, og leveransene vil starte allerede høsten 2022. Forsvarsministeren peker på at kontrakten er et eksempel på verdien av det tette samarbeidet mellom myndigheter, forskningsmiljøer og industri.

Nanodroner er definert som små droner under 60 gram. Black Hornet veier 32 gram. Siden starten i 2007 er over 12 000 Black Hornet-droner i ulike utgaver blitt levert til kunder verden over, med USA som den største kunden. Norge fikk sine første Black Hornet i 2015, og har gjennom flere mindre kontrakter kjøpt inn droner til ulike spesialfunksjoner og til testing. Med denne nye rammekontrakten blir imidlertid Forsvarsmateriell en av de største kundene for den nyeste utgaven av dronene.

Signerte Norges største droneavtale4_1920x1080

«Vår jobb er å utruste Forsvaret, og gjennom denne avtalen skaper vi nå et felles rammeverk for anskaffelse av små, lette droner for alle forsvarsgrenene» sier Gro Jære, direktør Forsvarsmateriell.

Signerte Norges største droneavtale5_1920x1080

«Det spesielle med avtalen er at den også åpner for leveranser til andre norske offentlige aktører, og til og med til samarbeidende nasjoner, som da får mulighet til å kjøpe på samme betingelser som Norge», legger Jære til.

Avtalen gjelder i første omgang i fire år, men kan deretter forlenges med ett år om gangen i inntil tre år, og har derfor en maksimal varighet på sju år. Jære sier at beslutningen om forlengelse vil avhenge av utviklingen i markedet.

Per i dag er det bare ett selskap som kan levere droner som møter kravene, men dette er et marked hvor teknologien utvikler seg raskt. Om vi om fire år ser at det er flere aktuelle kandidater, så ønsker vi å ha mulighet til å kunne lyse ut på nytt.