Sikker helikoptertransport av Korona-smittede pasienter

Forsvarsmateriell har i løpet av få dager jobbet frem en løsning for helikoptertransport av Korona-smittede i en sikker kuvøse. Første pasient ble transportert med Sea King i en slik kuvøse 20. mars.

KoronaKuvøse-1

Kuvøsen som brukes heter EpiShuttle, og er utviklet av det norske selskapet EpiGuard. Kuvøsen kan brukes både til å beskytte omgivelsene fra pasienten, som i dagens Korona-situasjon, eller for å beskytte pasienten fra omgivelsene f.eks. ved transport gjennom områder med kjemiske trusler, eller for pasienter som ikke tåler å utsettes for luftbårne smittekilder pga. brannskader og lignende.

BRED ARBEIDSGRUPPE FINNER LØSNINGEN

Forsvarsmateriells avdeling Luftkapasiteter satte på kort tid sammen et team av ingeniører og prøveflygere som samarbeider med Redningstjenesten (330 skvadron), Luftoperativt Inspektorat (LOI) på Rygge, Justisdepartementet og Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS) på Kjeller for å få på plass en kuvøse-løsning for lufttransport av Korona-smittede.

Prøveinstallasjon av kuvøse i SeaKing helikopter samt tilpasninger av løsning ble utført torsdag 12. mars med en vellykket testflyging på Kjeller i dagene etter. Testflyging utføres sammen med medisinsk personell og standard militær besetning.

SAMFUNNSKRITISK LEVERANSE I REKORDFART

Opplæring av personell i samarbeid med leverandør av EpiShuttle ble utført umiddelbart etter testing, og Forsvarsmateriells avdeling Felleskapasiteter har besørget utstedelse av teknisk og forvaltningsmessig godkjenning i rekordfart. Det har gjort at løsningen nå er tatt i bruk allerede kort tid etter oppdraget startet.

- Jeg er meget stolt av de som har jobbet intenst med dette oppdraget. Tett samarbeid mellom mange sentrale aktører som KAMS og Luftforsvaret og flere enheter i Forsvarsmateriell, har raskt ført frem til samfunnskritiske leveranser. Sea King utstyrt med EpiShuttle vil kunne bidra til å redde menneskeliv uten å utsette crewet for smittefare, sier brigader Diederik Kolff, sjef Forsvarsmateriell luftkapasiteter.

Sea King fløy sin første Korona-pasient i EpiShuttle-kuvøse den 20. mars, så løsningen er allerede i operativ drift. 

VIDEO: Her kan du se Luftforsvarets egen kortfilm om kuvøse-leveransen.