Skytternes Mestermøte Elverum 2021

Forsvarsmateriell leverte det elektroniske målmateriellet til Skytternes mestermøte

Skytternes Mestermøte Elverum 2021_16x9

Landsskytterstevnet er Norges største skytearrangement og et av Norges største idrettsarrangementer. Stevnet er også helt avhengig av samhandlingen mellom Forsvarsmateriell, Forsvaret og det sivile samfunn.

Forsvarsmateriell leverer det elektroniske målmateriellet til landsskytterstevnet, mens Heimevernet bidrar med standplassledere og øvrig skytebanepersonell. Cyberforsvaret deltar i tillegg med tung støtte for å knytte standplasser sammen med nettverk og drift av dataservere, og dermed sørge for at alle parter fra resultatservice til NRK, arenaproduksjon og speaker får levert resultatene de trenger for å gjøre sin jobb.

Årets landsskytterstevne (LS) ble avlyst på grunn av Covid-19. Av hensyn til smittevern og sikkerhet for alle berørte parter bestemte Det frivillige skyttervesen at det som erstatning skulle gjennomføres Skytternes mestermøte der et utvalg av de beste kvalifiserte skytterne i Norge ble invitert til å delta. Samtidig arrangeres det militært NM i skyting. Skytternes mestermøte og militært NM i skyting gjennomføres i perioden 9. til 11. august. I motsetning til et normalt LS som hvert år samler mellom 3500 og 5000 deltakere utgjør årets arrangement omtrent 500 skyttere.
For Militært NM vil det ikke være noen forskjell på gjennomføringen. Her vil det gjennomføres 200m baneskyting samt Stang- og felthurtigskyting. Skytternes mestermøte gjennomføres også for disse disiplinene, noe som betyr at 100m, Grovfelt og Finfelt ikke er en del av årets arrangement.

Spesielt i år var at det var siste gang AG3 var tillatt benyttet av militært personell.

Resultater og opptak fra arrangementet kan sees på : https://dfsgrasrot.no/skytternes-mestermoete

I kveldssendingen på NRK onsdag 11. august ble det også sendt en reportasje om den profilerte skytteren Nils Bernt Rinde, der «begravelsen» av AG3 omtales. Sendingen er tilgjengelig i opptak på NRK nett-TV.