Strategisk samarbeidspartner innen IKT-leveranser

Forsvarsmateriell har i dag lagt ut konkurransen «anskaffelse av strategisk partner innen IKT-leveranser».

Mast-banner_hjemmesiden

Forsvarssektoren står overfor en omfattende modernisering og digitalisering. Strategisk samarbeid og - partnerskap med næringslivet er et av de viktigste virkemidlene for å kunne oppnå dette. 
Den strategiske partneren som sektoren nå skal finne er tenkt å være en integrert del av IKT-virksomheten i forsvarssektoren. 
-    Vi er både stolte og spente over i dag å ha kunngjort konkurransen om strategisk partnerskap innen IKT-leveranser. Det har vært et komplekst stykke arbeid å nå denne milepælen, og mange i sektoren har jobbet hardt for å nå denne milepælen, sier Mette Sørfonden, direktør for Forsvarsmateriell.


Skal bidra til økt operativ evne

De teknologiske generasjonsskiftene skjer svært raskt. Formålet med et slikt strategisk samarbeid er å bidra til å oppfylle forsvarssektorens behov for effektive, innovative og fremtidsrettede IKT-tjenester. 
Dette skal bidra til at Forsvaret raskere får tilgang til ny teknologi, og at Forsvaret kontinuerlig drar nytte av den teknologiske utviklingen. Skytjenester er en del av dette. Den strategiske partneren skal levere tjenester som skal sikre effektivisering og økt operativ evne for totalforsvaret.
-    Vi forventer at strategisk partner skal ta initiativ og bidra til modernisering og kostnadseffektiv utvikling, leveranser, drift og vedlikehold. Den strategiske partneren vil også være en rådgiver og bidragsyter på flere nivåer i militære øvelser og operasjoner, sier Eiliv Ofigsbø, direktør for IKT kapasiteter i Forsvarsmateriell. 

Tre faser i konkurransen

Konkurransen har tre faser. Først kommer denne prekvalifiseringen. Etter prekvalifiseringen skal Forsvarsmateriell stå igjen med tre aktører. Disse aktørene blir med videre til en dialogfase, med en påfølgende konkurranse. Konkurransen skal munne ut i et strategisk partnerskap med en av de tre aktørene.  

Verdien av de totale leveransene er estimert til opp mot 16 milliarder kroner. Angitt verdi er basert på nåværende kostnadsbilde for en avtaleperiode på 10 år. 
Vi har en ambisjon om kontraktsinngåelse av valgt strategisk partner innen sommeren 2022. 

Mediehenvendelser: 

Henvendelser rettes til kommunikasjonsavdelingen 
E-post: media@fma.no 
Telefon: 474 51 515 (ikke sms) 
 

Program MAST

Program MAST skal bidra til videre digitalisering av Forsvaret med moderne sikre plattformer med tjenester og verktøy for å sikre operativ evne, raske beslutningsprosesser og intern effektivitet.  
Program Mime skal modernisere informasjons- og kommunikasjonssystemene for taktisk ledelse i Forsvaret. Mime skal også sørge for økt effektivitet i måten løsninger tas frem på, for det vi kaller "kampnær IKT".