Tankflyene har oppnådd sin første operative evne

Historisk melding fra Eindhoven, Nederland: Tankflyene som Norge er en deleier av har oppnådd Initial Operational Capability.

I 2021 gjennomførte for første gang F-35A lufttanking fra et Airbus A330 MRTT i den flernasjonale tankflåten. Foto: Forsvaret
I 2021 gjennomførte for første gang F-35A lufttanking fra et Airbus A330 MRTT i den flernasjonale tankflåten. Foto: Forsvaret

MRTT står for Multi Role Tanker Transport og er et tankfly som Norge disponerer gjennom et strategisk samarbeid i NATO. For Norge er tankflyet en sentral ressurs innen luftoperasjoner for å sikre tilgang på drivstoff i lufta slik at Forsvarets F-35 kampfly kan fly lengre.

Den historiske erklæringen kom torsdag med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg til stede. Fra Norge deltok også statssekretær Anne Marie Aanerud med personell fra Forsvarsmateriell og Forsvaret.

En suksesshistorie i internasjonalt samarbeid

Det er NATOs innkjøpsorganisasjon (NSPA) som koordinerer anskaffelsen av totalt ti fly av typen Airbus A330 på vegne av deltakernasjonene. Forsvarsmateriell håndterer den norske delen av anskaffelsen.

«I dag benytter Forsvaret kjøp eller leie av tankflytimer fra allierte for å holde norske F-35 operative på luft-til-lufttanking. Ved at flere nasjoner går sammen om anskaffelse og drift, kan mindre land også få tilgang på kapasiteten som det ville være svært krevende for Norge å anskaffe og drifte på egen hånd», forklarer sjef for Luftkapasiteter, brigader, Jarle Nergård.

Det var i 2017 Forsvarsmateriell fikk i oppdrag fra Forsvarsdepartementet om å anskaffe MRTT-flyene gjennom en flernasjonal anskaffelse.

«Programmet har holdt seg innenfor budsjett og leveransene er i henhold til tidsplanen. Dette har vært et svært vellykket prosjekt der Forsvarsmateriell har vært en viktig bidragsyter», konstaterer Nergård.  

Tankflyene har oppnådd sin første operative evne1_1920x1080.jpg
I motsetning til andre tankfly, krever ikke MRTT noen eksterne eller ekstra drivstofftanker inne i lasterommet. Drivstoffet lagres kun i vingene. Foto: Forsvaret. 

Den flernasjonale avtalen omfatter seks europeiske nasjoner, Belgia, Tsjekkia, Tyskland, Luxembourg, Norge og Nederland, som deler kostnadene proporsjonalt i henhold til den nasjonale forpliktelsen av flytimer per år definert av en Memorandum of Understanding.

NSPA er også ansvarlig for forvaltningen av flåten på vegne av de seks deltakernasjonene.

Tankflyene har oppnådd sin første operative evne2_1920x1080.jpg
Flyene brukes ikke bare til tanking, men også til strategisk transport og medisinsk evakuering. Flyene kan eksempelvis frakte opptil 267 personer og 45 tonn last samtidig, og de kan konfigureres for medisinsk evakuering med 16 bårer og 21 medisinske seter.

Økt utholdenhet for F-35

Tankerne er lokalisert i Eindhoven i Nederland (hovedbasen), og i Köln i Tyskland (fremskutt base), hvor personell fra Luftforsvaret og andre nasjoner jobber. Det første tankflyet ble levert 30. juni 2020. Den siste leveransen av totalt ti MRTT-fly skal være ferdigstilt i 2026.

Forsvaret ser frem til at Norge får tilgang til en viktig flykapasitet. 

«Å ha tilgang til egne tankfly gjennom det strategiske flernasjonale samarbeidet, øker den operasjonelle evnen til F-35 i fred, krise og krig. At tankflyene nå får en første operativ evne er svært gledelige nyheter, og viktig for Norge og vår F-35 flåte», sier brigader Tron Strand, sjef for nasjonalt luftoperasjonssenter (NAOC).

 

FAKTA

Airbus A330 MRTT tankfly kan benyttes på alle typer fly som er en del av den multinasjonale flåten (Multinational MRTT Fleet, MMR), og de fleste andre flytyper som benyttes innen NATO.

F-35 har allerede gjennomført luft-til-luft tanking ved flere anledninger. I november 2021 tanket norske F-35 for første gang gjennom NATOs tankflysamarbeid.

Lufttanking er avgjørende for å støtte luftoppdrag over store avstander. Tank- og transportkapasitet er en etterspurt kapasitet i NATO.