Tomas Beck blir ny sjef Landkapasiteter

Tomas Beck ble i statsråd 26. august utnevnt til brigader og sjef Landkapasiteter i Forsvarsmateriell.

Tomas Beck blir ny sjef Landkapasiteter_1920x1180

Beck vil tiltre stillingen som sjef Landkapasiteter etter Øyvind Kvalvik. Tidspunkt for tiltredelse er foreløpig ikke fastsatt. 

Tomas Beck kommer fra stillingen som sjef Finnmark Landforsvar. Her har han jobbet med å etablere Finnmark Landforsvar de siste to årene.

«Jeg er svært fornøyd med at Tomas Beck blir ny sjef for Landkapasiteter og medlem av ledergruppen i Forsvarsmateriell. Med sin solide bakgrunn og kompetanse fra Hæren er jeg trygg på at han er rett person til denne viktige stillingen», sier Gro Jære, direktør Forsvarsmateriell. 

«Jeg er glad for tilliten jeg har fått og gleder meg til å ta fatt på jobben. Stillingen er både utfordrende og spennende og jeg ser frem til å bli kjent med alle de dyktige kollegaene jeg får i Forsvarsmateriell», sier Tomas Beck.

Beck har bred operativ tjenesteerfaring fra Hæren. Han har blant annet vært batterisjef ved Artilleribataljonen, militærassistent for Generalinspektøren for Hæren, stabsoffiser i Forsvarsdepartementet og sjef for Materiellseksjonen i Hærstaben. Han har også tjenestegjort i ISAF-styrken i Afghanistan. Beck har en master i militære studier ved Forsvarets stabsskole.