Tre kvalifiserte leverandører går videre

I januar offentliggjorde Forsvarsmateriell konkurransen «Anskaffelse av strategisk partnerskap innen IKT-leveranser». Etter den første prekvalifiserende runden går Accenture, Capgemini og Sopra Steria videre.

anskaffelse av strategisk partnerskap innen IKT-leveranser_4000x2250

Det har vært stor interesse i forkant av konkurransen, som nå går over i en ny fase. De tre kvalifiserte leverandørene og deres respektive, støttende virksomheter eller underleverandører blir med videre til en dialogfase, som skal vare frem til høsten.

"Vi er godt fornøyde med disse tre søkerne som representerer en god bredde og utvalg i norsk IT-landskap. Dette er et interessant utgangspunkt for en spennende dialog som har som mål å gi Forsvaret best mulig forutsetninger for å nå sine mål innen modernisering og endring", sier Morten Gjellerud, direktør for programorganisasjonen MAST og Mime i Forsvarsmateriell.

Morten Gjellerud_4000x2250.jpg
Direktør for programorganisasjonen MAST og Mime i Forsvarsmateriell, Morten Gjellerud.

Det er i dialogfasen at omfanget av og innholdet i IKT-leveransene vil defineres.

"Formålet med dialogfasen er at oppdragsgiver og leverandør gjennom en dialog skal komme frem løsningen. De kvalifiserte leverandørene vil blant annet delta i krigsspill og 1-1 møter. Hoveddelen av dialogen vil foregå skriftlig, og man vil ta for seg alle områdene som er aktuelle til å inngå i et strategisk partnerskap av IKT-leveranser", forklarer Morten Gjellerud.


De prioriterte områdene er:

  • Utvikling, drift og vedlikehold
  • Tjenesteintegrasjon
  • Rådgivning, innovasjon og fornying


Forsvarsmateriell har en ambisjon om kontraktsinngåelse av valgt strategisk partner innen sommeren 2022. 

LES MER: MAST står for "militær anvendelse av skytjenester". Forsvaret bruker i liten grad skytjenester i dag. Dette skal MAST endre.

FAKTA

Forsvarssektoren står overfor en omfattende modernisering og digitalisering. Strategisk samarbeid og - partnerskap med næringslivet er et av de viktigste virkemidlene for å kunne oppnå dette. Den strategiske partneren som sektoren nå skal finne er tenkt å være en integrert del av IKT-virksomheten i forsvarssektoren. 

Du kan lese all offentliggjort informasjonen her.