Tysk-norsk samarbeid ble markert i Kiel

Statssekretær, representanter fra embetsverket i Forsvarsdepartementet og direktør i Forsvarsmateriell deltok på markeringen.

Fra venstre: direktør Mette Sørfonden (Forsvarsmateriell), viseadmiral Carsten Stawitzki, ambassadør Petter Ølberg, statssekretær Tone Skogen, statssekretær Benedikt Zimmer, materielldirektør Morten Tiller og ekspedisjonssjef Anders Melheim. Foto: Kai Morkestrand/MFA
Fra venstre: direktør Mette Sørfonden (Forsvarsmateriell), viseadmiral Carsten Stawitzki, ambassadør Petter Ølberg, statssekretær Tone Skogen, statssekretær Benedikt Zimmer, materielldirektør Morten Tiller og ekspedisjonssjef Anders Melheim. Foto: Kai Morkestrand/MFA

Før sommeren undertegnet direktør for Forsvarsmateriell Mette Sørfonden på vegne av Norge avtalene om felles norsk-tysk anskaffelse av nye ubåter og missiler. Med det ble det klart at Forsvarsmateriell skal anskaffe seks nye ubåter sammen med den tyske anskaffelsesorganisasjonen Bundesamt für Ausrüstnung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw).

I tillegg til ubåter inngår det også i samarbeidet en anskaffelse av nye missiler for bruk på norske og tyske marinefartøyer. Den felles anskaffelsen utgjør en milepæl i det bilaterale materiellsamarbeidet som ble markert med et offisielt besøk ved verftet thyssenkrupp Marine Systems (tKMS) i Kiel i Tyskland.

Fra Norge deltok blant andre statssekretær Tone Skogen, representanter fra embetsverket i Forsvarsdepartementet og direktør i Forsvarsmateriell Mette Sørfonden. Det tysk-norske samarbeidet har allerede ført Tyskland og Norge nærmere hverandre, og både militære og sivile synergier er allerede synlige. 

"Vi er svært fornøyde med den industrielle avtalen, og vi tror at dette samarbeidet legger til rette for begge nasjoners interesser. Den industrielle avtalen favner bredt strategisk og det tror vi vil styrke de allerede gode forsvars- og sikkerhetspolitiske båndene mellom våre to land", sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

For Forsvarsmateriell startet arbeidet som ledet frem til dagens markering offisielt våren 2017 da Stortinget vedtok at Norge skulle investere i fire nye ubåter. At Norges ubåter skulle erstattes har imidlertid vært klart lengre enn det, og prosjektet har vært gjennom flere runder med ekstern kvalitetssikring og regjeringsbehandlinger før avtalen endelig kunne undertegnes. 

Byggingen av den første ubåten som skal leveres til Norge, skal etter planen begynne i 2023, og planlagt levering er satt til 2029.