Vellykket JSM missil-dropp fra F-35A

Forsvarsmateriell hadde ansvaret under gjennomføringen av vellykkete prøvedropp av JSM-missilet fra F-35A i ørkenen på Edwards Air Force Base i California i februar.

jsm missil-dropp2_4000x2250

Det er Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) som utvikler JSM.  Testingen foregår som en del av programmet for å integrere JSM inn i F-35, under JPO (Joint Program Office) som er ansvarlig for F-35 samarbeidsprogrammet, og gjennomføres i nært samarbeid med amerikanske myndigheter.

jsm missil-dropp1_4000x2250.jpg
Jarle Nergaard.png
Brigader Jarle Nergård, sjef for F-35-avdelingen i Forsvarsmateriell

De første fasene av JSM integrasjonsarbeidet er kontrahert direkte med amerikanske myndigheter. Testingen startet i 2020, og ble gjennomført med dropp fra fly parkert på bakken, og ned i en skumgummigrop. Nå er det første droppet gjort fra luften.

"Med dette første droppet ble det sjekket at man får separert JSM fra en F-35A på en sikker måte. Til det bruker vi et instrumentert fly", forteller brigader Jarle Nergård som er sjef for F-35-avdelingen i Forsvarsmateriell. Dette er et fly med en rekke sensorer for hastighet, bevegelse, og vibrasjoner, samt opptak av databusstrafikken i flyet og kommunikasjon til våpenet.

"Dette flyet er også utstyrt med tre kameraer inne i bomberommet og har montert en egen kamera-pod på vingen med ytterligere tre kameraer. For å kunne analysere nøyaktig hva som skjer er både flyet og JSM-missilet merket med spesielle fotomerker som er nøyaktig posisjonert på både fly og missil. Og ut fra det kan vi gjennom videoene se nøyaktig hvordan JSM missilet oppfører seg på vei ut av bomberommet på F-35A", fortsetter Nergård.

Omfattende testing

jsm missil-dropp8_2250x4000.jpg
Slik ser JSM-missilet ut på kloss hold.

I tillegg har KDA instrumentert missilet slik at alle bevegelser i missilet tas opp, og sendes på en datalink til bakken. F-35A flyet har tilsvarende instrumentering slik at man vet nøyaktig hvordan flyet oppfører seg i samme tidsperiode, og disse dataene sendes også på link til bakken. Det flys også med Chase dvs. følge-fly, i form av en toseter F-16 med en kameramann i baksetet som filmer alt det som skjer fra litt avstand.

Alle disse data og videoer er det som videre blir analysert av det norske teamet (FMA, KDA, FFI). Det er US Air Force Seek Eagle Office (AFSEO) som godkjenner integrasjon av JSM på F-35A, og data fra fly og videoer blir analysert av AFSEO, og testskvadronen på Edwards Air Force Base. Dataene blir sammenlignet med de datamodellene som har blitt laget tidligere av både KDA og AFSEO.

"Vi starter ganske enkelt, og så bygger vi på slik at forholdene rundt separasjon fra flyet blir mer og mer utfordrende. Missilet er allerede blitt testet omfattende gjennom hele sin «flight envelope», men en del av testene fra F-35 vil også inkludere en lengre friflukt for missilet," avslutter brigader Jarle Nergård.

FAKTABOKS

JSM er et langtrekkende og presisjonsstyrt anti-overflatemissil som utvikles gjennom et partnerskap mellom Kongsberg Defence & Aerospace AS (KDA) og Forsvaret. På mange måter fungerer missilet som et lite selvstyrt fly som skal løse ett spesifikt oppdrag – å gi Forsvaret en evne til å ta ut godt forsvarte mål på lang avstand. De viktigste målene vil være moderne marinefartøyer med avanserte selvforsvarssystemer, men JSM kan også brukes mot landmål. For å gjennomføre disse oppdragene må JSM kunne ta seg frem til det riktige målet, unngå målets forsvarssystemer, og treffe akkurat der det skal. Dette oppnår JSM gjennom en unik kombinasjon av tekniske løsninger, og flere av disse er utviklet fra grunnen av i Norge. JSM bygger på forgjengeren NSM, men tilfører også flere nye kapasiteter.

Akkurat som forgjengeren NSM, som nå er i bruk i Sjøforsvaret, er JSM utstyrt med en liten jetmotor, vinger og halefinner, og svinger og styrer som et fly.

JSM er bygget i kompositt, og er utformet for å ha minst mulig radarsignatur. Sammen med evnen til å manøvrere som et lite fly, noe som gjør at det kan fly langs bakken og skjule seg i terrenget, gjør dette at missilet ofte ikke vil kunne oppdages av en motstander før det er svært nær.