Viktig avtale for videre digitalisering av landstyrkene på plass

Forsvarsmateriell har signert en kjøpskontrakt og en vedlikeholdsavtale med MilDef for militært tilpasset IKT-materiell.

Kontraktsignering_Mildef-banner

Forsvarsmateriells prosjekt Digitalisering av landstyrkene jobber med å modernisere, og øke militært tilpasset IKT-materiell for landstyrkene.  Forsvaret har i dag mye materiell som tidligere er levert av leverandøren MilDef AS. Leverandøren leverer det primære IKT-materiellet for landstyrker på stridsteknisk og taktisk nivå. Nå har Forsvarsmateriell inngått en kjøpskontrakt og en vedlikeholdsavtale med MilDef AS.

- Inngåelsen av disse avtalene er en stor milepæl. Dette er noe prosjektet har jobbet godt og målrettet mot det siste året, og inngåelsen er en forutsetning for kommende leveranser i prosjektet. Prosjektet er veldig fornøyd med at vi har klart å opprettholde fremdriften og dermed inngå kontraktene som planlagt, sier prosjektleder major Thomas Christoffersen.

- En av våre hovedoppgaver er å bidra til digitaliseringen av Forsvaret, slik at Norge får et moderne, fremtidsrettet forsvar som gir økt operativ evne. Denne avtalen er et steg på veien, sier direktør Eiliv Ofigsbø i Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter.

Nylig ble flere enn 500 nye taktiske klienter fra samme leverandør overført til Hæren og Heimevernet. Materiellet gikk til alle avdelinger i landstyrkene, men flesteparten til Brigade Nord. Disse leveransene var en av program Mimes første leveranser.

Prosjektleder antar at verdiene i avtalene kan samlet ende opp på mer enn 350 millioner kroner.  Avtalene har sju års varighet og skaper god forutsigbarhet for både Forsvarsmateriell  og leverandøren MilDef fremover.

Om Mime

Mime er et virksomhetsprogram som har til formål å modernisere den taktiske informasjonsinfrastrukturen i Forsvaret gjennom både betydelige materiellinvesteringer og tilstøtende brukertiltak.  Mime skal kontinuerlig levere IKT til bruk i felt til Forsvaret. 

Fra venstre: Eiliv Ofigsbø, Direktør for IKT-kapasiteter i Forsvarsmateriell og Direktør Henning Linnebjerg i MilDef AS signerer kontrakt på tidsriktig måte på hvert sitt kontor.
Fra venstre: Eiliv Ofigsbø, Direktør for IKT-kapasiteter i Forsvarsmateriell og Direktør Henning Linnebjerg i MilDef AS signerer kontrakt på tidsriktig måte på hvert sitt kontor.
Prosjektleder Thomas Christoffersen i IKT-kapasiteter viser frem de nye taktiske klientene til Major Jonas Berg Sivertsen fra hæren da klientene ble overlevert landstyrkene i februar.
Prosjektleder Thomas Christoffersen i IKT-kapasiteter viser frem de nye taktiske klientene til Major Jonas Berg Sivertsen fra hæren da klientene ble overlevert landstyrkene i februar.
Prosjektleder Thomas Christoffersen i Forsvarsmateriells IKT-kapasiteter.
Prosjektleder Thomas Christoffersen i Forsvarsmateriells IKT-kapasiteter.
Fra venstre: Eiliv Ofigsbø, Direktør for IKT-kapasiteter i Forsvarsmateriell og Direktør Henning Linnebjerg i MilDef AS signerer kontrakt på tidsriktig måte på hvert sitt kontor.
Prosjektleder Thomas Christoffersen i IKT-kapasiteter viser frem de nye taktiske klientene til Major Jonas Berg Sivertsen fra hæren da klientene ble overlevert landstyrkene i februar.
Prosjektleder Thomas Christoffersen i Forsvarsmateriells IKT-kapasiteter.