Vintertesting av Hærens nye bropanservogner

De nye bropanservognene som Hæren skal motta tre av i juni vintertestes for tiden i Rena leir, Hærens hovedbase i Sør-Norge.

Vintertesting av Hærens nye bropanservogner1_1920x1080
Vintertesting av Hærens nye bropanservogner5_1920x1080.jpg
«Testingen har så langt gått veldig bra og gitt gode resultater», sier prosjektleder Torgeir Thunshelle i Forsvarsmateriell.

Vintertestingen gjøres i samarbeid med Forsvarsmateriell, Hæren og den tyske leverandøren Krauss - Maffei Wegman (KMW) og skal pågå i tre uker.  
«Vi tester fremkommeligheten med lette belteskjørt og en ny type lettere belter på vognene, og ser hvordan dette fungerer under vinterforhold. Vi tester også en ny løsning som skal forhindre at luftinntakene til motoren blir tette av snø», sier Thunshelle. 

Under testingen gjør også Hæren en brukervalidering, det vil si at de sjekker at de får det de har bedt om.  

Vintertesting av Hærens nye bropanservogner_1920x1080.jpg

Høy mobilitet  

Forsvarsmateriell anskaffer seks nye bropanservogner basert på typen Leopard 2 til Hæren. Vognene erstatter dagens bropanservogner som er basert Leopard 1 og de nye vognene inngår i Hærens manøverkonsept.
Anskaffelsen er et av fire anskaffelsesprosjekter som er basert på Leopard 2-skroget. De tre andre prosjektene er stridsvogn, ingeniørpanservogn og bergingspanservogn.

En bropanservogn legger 14 meter eller 26 meter lange broer av aluminium over elver eller grøfter og er et viktig støtte-element for de mekaniserte enhetene i Hæren. 
«Denne bropanservognen har meget høy mobilitet og er derfor godt egnet til det krevende terrenget vi har i Norge», sier Thunshelle.

Vintertesting av Hærens nye bropanservogner2_1920x1080.jpg

Lang erfaring med bropanservogner

De nye bropanservognene har samme konfigurasjon som tilsvarende vogner i Tyskland, Nederland, Sveits, Sverige, Danmark og flere andre land. Det har vært relativt lite behov for redesign eller utvikling for den norske varianten, noe som bidrar til økt interoperabilitet mellom NATO-landene. 
«Norge er et av de landene som har lengst erfaring med bropanservogn og vi har tilført den en del nye løsninger som er adoptert av flere nasjoner», sier prosjektleder Thunshelle. 

Trene med simulator

Bropanservogn-kontrakten på 490 millioner norske kroner som ble signert med KMW i mars 2019 inkluderer leveranse av en mobil prosedyresimulator. En slik simulator legger til rette for at prosedyrene for brolegging kan trenes i klasserom. 
«Trening med simulator reduserer behovet for å bruke vogn til utdanning og trening, noe som kan redusere driftskostnadene for bropanservognen», sier prosjektleder Torgeir Thunshelle. 

Vintertesting av Hærens nye bropanservogner3_1920x1080.jpg