WhatsApp i Arktis

Forsvarsmateriell har bidratt til å øke trivsel og velferd om bord KV Svalbard, som nylig var på en seks ukers forskningstokt til Alaska. Og det har skjedd gjennom en modifisering av relativt kjent tekstmeldingstjeneste.

Foto: D. Fatnes/Sjøforsvaret
Foto: D. Fatnes/Sjøforsvaret

KV Svalbards skipssjef orlogskaptein Geir-Martin Leinebø har vært hjemme på avspasering i noen uker nå, men entusiasmen fra siste tur er fremdeles sterk. For første gang kunne besetningen og andre reisende om bord på KV Svalbard holde tett kontakt med dem der hjemme selv når de seilte nord for 80. breddegrad. Og det gjennom WhatsApp som Forsvarsmateriell og en samarbeidspartner hadde gjort større endringer i, slik at den trygt kan brukes av Forsvaret.

«Det var helt fantastisk. Det var en så enkel og fin måte å holde kontakt med dem der hjemme. Det hjalp så mye på det sosiale, det er veldig spesielt å være avskåret fra verden, venner og familie i seks uker. Velferdsmessig helt supert», sier skipssjef Geir-Martin Leinebø.

KV Svalbards skipssjef orlogskaptein Geir-Martin Leinebø_4000x2250
Skipsskjef orlogskaptein Geir-Martin Leinebø på  vei til Nordpolen høsten 2019.

Trivelig og folksomt på broen der ruteren stod

KV Svalbard befinner seg som regel på tokt nord for 80. breddegrad, et område uten geostasjonær satellittdekning. Geostasjonær satellittdekning brukes der man ikke har tilgang til landbasert dekning, eksempelvis til sjøs eller landområder uten etablert kommunikasjonsinfrastruktur.

I oktober satte kystvaktfartøyet Svalbard med 62 personer om bord kurs mot Beauforthavet utenfor Alaska. Målet var å få opp viktig forskningsmateriell som lå skjult 4000 meter under isoverflaten, i regi av forskningsprosjektet CATEX. Korteste seilingsrute var å seile langs iskanten og turen tok cirka 6 uker tur/retur.

Foto: D. Fatnes/sSjøforsvaret
Foto: D. Fatnes/sSjøforsvaret
Foto: D. Fatnes/Sjøforsvaret
Foto: D. Fatnes/Sjøforsvaret
Foto: D. Fatnes/Sjøforsvaret
Foto: D. Fatnes/Sjøforsvaret
Foto: D. Fatnes/sSjøforsvaret
Foto: D. Fatnes/Sjøforsvaret
Foto: D. Fatnes/Sjøforsvaret

Vanligvis ville dette være en periode uten nevneverdig kontakt med dem der hjemme.

«I fjor høst var Forsvarsmateriell med KV Svalbard til Nordpolen. Vi skulle da teste den oppgraderte satellitt-tjenesten Iridium Certes gjennom Innovasjons- og eksperimenteringsforslaget EP1901.  Mannskapet fortalte oss da om behovet for en tekstmeldingsløsning», forklarer overingeniør Vidar Madsen fra Forsvarsmateriell.

Overingeniør Vidar Madsen fra Forsvarsmateriell_4000x2250
Overingeniør Vidar Madsen var med KV Svalbard til Nordpolen høsten 2019.

Og til denne turen hadde Forsvarsmateriell sammen med industrien funnet en løsning på det; en ny ugradert meldingsløsning via internett, men som ikke gir tilgang til andre tjenester enn meldinger.

«Du kan kalle det vår spesialversjon av Whatsapp. Denne ble installert og testet på KV Svalbard i forbindelse med dette toktet. Løsningen gjør at mannskapet kan sende enkle tekstmeldinger via appen», sier overingeniør Vidar Madsen.

«Tjenesten var så populær at de til stadighet var folk som kom med telefonene sine til broen for å kunne sende meldinger. Det ble i seg selv et hyggelig møtepunkt», forklarer Leinebø.


For å kunne sende meldinger måtte man nemlig være i nærheten av ruteren, og den sto på broen. Til neste tur blir det trolig flere rutere om bord.

… men størst gevinst kanskje til operativt bruk

Den modifiserte meldingstjenesten brukes også operativt, til drift.
«Den største gevinsten for oss var kanskje operativ effekt. Gjennom denne tekstmeldingstjenesten holdt vi enda tettere kontakt med staben på land. Vi sendte meldinger til dem som lastet ned iskart for oss. Vi er helt avhengig av disse iskartene når vi ferdes i isen. Og, vi fikk svar med en gang. Det har hittil vært sjelden kost nord for 80. breddegrad», forklarer skipssjefen. «En slik meldingsapp skulle vi gjerne hatt på systemet vi benytter sør for 80. breddegrad også», legger han til.

Travelt på tokt. Foto: D. Fatnes/Sjøforsvaret.
Travelt på tokt. Foto: D. Fatnes/Sjøforsvaret.
Foto: D. Fatnes/Sjøforsvaret
Foto: D. Fatnes/Sjøforsvaret
Foto: D. Fatnes/Sjøforsvaret
Foto: D. Fatnes/Sjøforsvaret
Travelt på tokt. Foto: D. Fatnes/Sjøforsvaret.
Foto: D. Fatnes/Sjøforsvaret
Foto: D. Fatnes/Sjøforsvaret

Teknisk snacks om den nye ugraderte meldingstjenesten

KV Svalbard bruker blant annet satellittsystemet Iridium Certes for å kommunisere nord for 80. breddegrad, gjerne gjennom eksempelvis å ringe eller e-post. Tradisjonelt sett er det kostbart å bruke tellerskrittbasert satellittsystem. Dessuten ikke alltid optimalt.  Det kan være en del bakgrunnsstøy på fartøy. Det blir ekstra mye støy når fartøyet i tillegg bryter is. Da er det ikke alltid lett å høre alt i samtalen.

For å gjøre Whatsapp mer egnet til ønsket og mulig bruk har Forsvarsmateriell gjort mange endringer i løsningen, og den kan brukes både med Apple og Android. Hovedpoenget er dette: det er kun tekstmeldinger kan sendes og mottas. Øvrige tjenester som filoverføring og lydsamtaler er blokkert. All øvrig Internett-tilgang er blokkert (for eksempel andre sosiale medier, web-sider, og programvareoppdateringer).

Kontroll over tilgang til WhatsApp og internett er løst med en avansert brannmur-konfigurasjon som benytter avanserte protokoll-signaturer.

Eller enklere forklart:

  • Tekstmeldinger kan sendes.
  • Ingen posisjon sendes fra app.
  • ikke bruke sosiale medier for å sjekke inn.
  • Ikke sende bilder
  • Ikke benytte telefoni i app.
  • Ingen filoverføring
  • Ingen videokonferanse.
  • Ingenting deles på sosiale medier.
  • Det er full kontroll på all trafikk.

I tillegg så vil brannmurens regelsett beregne hvor mye datamengde som blir overført per fysisk data-port, og per tjeneste slik som WhatsApp. Den oversikten får man ikke gjennom å bruke Iridium til tekstmeldinger.

Uvurderlig

Tekstmeldingstjenesten ble altså en positiv spinn-off  av Innovasjons- og eksperimenteringsforslaget EP1901, hvis oppdrag var å finne operativ nytte av den oppgraderte tjenesten til Iridium Certes i Arktis.  EP1901 hadde som oppdrag å finne forventet dekning og båndbredde i områdene Svalbard og Nord for Svalbard.

Prisen for å bruke tekstmeldingsløsningen er en brøkdel i forhold til å ringe gjennom satellittsystemet Iridum Certes. For dem om bord og dem der hjemme - så er den uvurderlig.

På tokt med KV Svalbard
Denne fine gjengen var på tokt i seks uker med KV Svalbard høsten 2020. Foto: D. Fatnes/Sjøforsvaret