47 tungtransport-hengere i Forsvaret er oppgradert

Forsvarsmateriell har nå oppgradert 47 av Forsvarets 56 tilhengere fra 1988. Oppgraderingen har gitt en besparelse på 280 millioner kroner og er gjort for å møte Forsvarets behov for transport av tunge materiellsystemer.

Oppgraderingen er gjort ved Norsk Scanias anlegg på Brunkeberg i Telemark og Namsos i Trøndelag. Foto: Forsvarsmateriell
Oppgraderingen er gjort ved Norsk Scanias anlegg på Brunkeberg i Telemark og Namsos i Trøndelag. Foto: Forsvarsmateriell

Oppgraderingen av semitilhengerne har pågått siden 2018 og skjer i samarbeid med Norsk Scania AS på selskapets anlegg i Brunkeberg i Telemark og Namsos i Trøndelag. Akslinger, bremsesystemer (EBS) og hydrauliske kjørebruer er oppgradert og det er montert nytt elektrisk anlegg på alle hengerne som også har fått ny overflatebehandling.

Nå gjenstår det å oppgradere ni tungtransporthengere. Den siste ferdige tilhengeren skal etter planen leveres til Forsvaret i juli 2024. Oppgraderingen gjør at hengernes nedetid reduseres og Forsvarets kapasitet for tungtransport øker.

Bærekraftig tiltak

-  Dette er et bærekraftig tiltak. Oppgraderingen har gitt en besparelse på rundt 280 millioner kroner sammenlignet med om man hadde investert i nye tilhengere, sier major Stian Nystad ved Kjøretøyseksjonen i Forsvarsmateriell.

Oppgraderingen av en gammel tilhenger koster ca. to millioner kroner, mens en tilsvarende ny semihenger koster rundt syv millioner kroner.

Semitrailer med trekkvogn med stridsvogn på kjører på en grusvei i skogen i tåke
Her transporterer en trekkvogn med semitrailer en stridsvogn av typen LEO2A4. Foto: Forsvarsmateriell

Nye vogntogsett

Parallelt med oppgraderingen av tilhengerne fikk Forsvarsmateriell i oppdrag å skaffe nye vogntogsett til Forsvaret. Den åpenbare løsningen ble da å anskaffe nye trekkvogner fra leverandøren Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) og videreføre de gamle semitilhengerne.

Norsk Scania AS har hatt oppdraget med å tilpasse de nye trekkvognene til de oppgraderte tilhengerne og totalt er nå 47 av 56 vogntogsett levert komplette til Forsvarets avdelinger. Det siste komplette vogntogsettet skal etter planen leveres til Forsvaret i juli 2024.