Europeisk godkjenning som designorganisasjon for militære fly

Mer enn 20 år etter at arbeidet med å utvikle et felleseuropeisk kravsett for militær luftfart startet har Norge og Forsvarsmateriell fått sin første godkjenning som designorganisasjon for militære fly i tråd med European Military Airworthiness Requirements.

Takket være EMAR-standarden har Norge kunnet gjenbruke britisk arbeid, og spart mange årsverk på luftdyktighetsvurdering av det nye maritime patruljeflyet P-8A Poseidon. Foto: Tiril Haslestad / Forsvaret
Takket være EMAR-standarden har Norge kunnet gjenbruke britisk arbeid, og spart mange årsverk på luftdyktighetsvurdering av det nye maritime patruljeflyet P-8A Poseidon. Foto: Tiril Haslestad / Forsvaret

Forsvarsmateriell Luftkapasiteter på Kjeller ble i oktober anerkjent som en såkalt EMAR 21 Design Organization, noe som innebærer at endringer eller tilpasninger FMA gjør på norsk luftmateriell kan gjenbrukes direkte av andre tilsvarende EMAR-organisasjoner i andre land.

- Det å kunne utveksle design av modifikasjoner og reparasjoner fungerer som valuta i et internasjonalt samarbeid. Når vi har tilnærmet like regelverk blir det derfor lettere å samarbeide i flernasjonale prosjekter, sier sjef Luftkapasiteter, brigader Jarle Nergård.

Et eksempel på dette er godkjenning er smittevernskuvøse til luftbåren forflytning av høyrisiko smittepasienter, hvor Norges arbeid i AW101, Sea King og C-130J kunne gjenbrukes av det britiske forsvaret for tilsvarende transport.

Europeisk godkjenning som designorganisasjon for militære fly_3_1920x1080.jpg
Norges arbeid med smittevernkuvøse til luftbåren forflytning av høyrisiko smittepasienter kunne gjenbrukes av det britiske forsvaret for tilsvarende transport. Foto: Onar Digernes Aase / Forsvaret

Et annet eksempel er luftdyktighetsvurdering av det nye maritime patruljeflyet P-8A Poseidon, hvor Norge takket være EMAR-standarden kunne gjenbruke mye britisk arbeid på samme fly, noe som skulle spare Norge for en arbeidsmengde tilsvarende 50 årsverk.

- Avhending av fly og luftmateriell blir enklere og raskere når man opererer med et anerkjent internasjonalt regelverk, og verdien på materiellet vil også kunne påvirkes i positiv retning. Dette har derfor flere fordeler for Norge, forklarer Nergård.

Mann i uniform foran blå vegg
Sjef Luftkapasiteter, brigader Jarle Nergaard. Foto: Forsvarsmateriell

Etter at Norge i 2017 besluttet å ta i bruk EMAR er det gjort et omfattende arbeid med å utdanne personell, og deretter sertifisere organisasjonen.

Jon Olsen, leder for Norsk Militær Luftdyktighetsmyndighet (MAANOR) er den som formelt utsteder godkjenningene basert på arbeidet fra Luftkapasiteter. Han beskriver godkjenningen som en viktig milepæl.

Profilbilde av mann i blå skjorte
Jon Olsen, leder for Norsk Militær Luftdyktighetsmyndighet (MAANOR)

- Med en EMAR 21-godkjenning står Forsvarsmateriell klar til å støtte Luftforsvaret med modifikasjoner som for eksempel tilleggsutstyr, og etter hvert reparasjoner på norske militære fly. Her er det gjort en enorm innsats fra mange dyktige medarbeidere, sier Olsen.

Fakta om EMAR

European Military Airworthiness Requirements (EMAR) er et kravsett for å regulere militær luftfart, utformet av European Defence Agency (EDA).

Arbeidet med EMAR startet på begynnelsen av 2000-tallet og ble vedtatt innført i Norge i 2017. EMAR er delt inn i «parts», hvor part 21 omhandler design og reparasjoner av luftfartøyer, som er det Forsvarsmateriell Luftkapasiteter nå er godkjent etter.

Et lignende regelverk er etablert for sivil luftfart i Europa og forvaltes av European Union Aviation Safety Agency (EASA). For militær luftfart eksisterer imidlertid ikke et overnasjonalt regelverk, tanken var derfor å lage et felles rammeverk som kan benyttes, bl.a. for å sikre gjenkjennbarhet mellom de ulike nasjonene.

EMAR er egnet til å oppfylle denne intensjonen, og er adoptert og tilpasset for militær luftfart – eller er under implementering – i de fleste nasjoner i Europa, i tillegg har Australia innført EMAR.