Forsvaret har fått nye bropanservogner

Forsvarsmateriell har overlevert fem av åtte nye bropanservogner til Forsvaret. Vognene kan legge alle Hærens broer av typen Leguan, det øker Hærens mobilitet i krevende terreng.

De nye bropanservognene under vintertesting på Rena. Broene som legges skyves ut foran kjøretøyet og legges over elv eller grøft. Foto: Forsvarsmateriell
De nye bropanservognene under vintertesting på Rena. Broene som legges skyves ut foran kjøretøyet og legges over elv eller grøft. Foto: Forsvarsmateriell

De fem nye bropanservognene ble overlevert til Hæren under en seremoni i Rena leir i Innlandet mandag. Vognene produseres av det tysk-franske selskapet KNDS, til en kontraktsverdi på 88,2 millioner euro. De siste tre av de åtte nye vognene som skal erstatte dagens bropanservogner skal leveres frem til 2027.

–  Disse bropanservognene har høy mobilitet og er godt egnet til det varierte og krevende terrenget vi har i Norge, sier brigader Tomas Beck, sjef Landkapasiteter i Forsvarsmateriell.

To menn i uniform tar hverandre i hånden foran en bropanservogn
Tomas Beck, sjef Landkapasiteter i Forsvarsmateriell (t.v.) og Trond Haande, sjef Hærens Våpenskole, gir hverandre et håndtrykk etter at bropanservognene er overlever til Hæren. Foto: Forsvaret

Vognene legger 14 og 26 meter lange broer av aluminium, av typen Leguan, over elver og grøfter og er et viktig støtteelement for de mekaniserte enhetene i Hæren.

-  Ingeniørvåpenet og Hæren ser frem til å ta i bruk en moderne pansret brolegger som erstatter en vogn som har tjent oss vel gjennom mange år, sier oberst Per Aslak Loso, fagsjef på Ingeniørskolen på Hærens Våpenskole.

Leopard 2 bropanser brukes av flere allierte nasjoner, også i Norden, noe som bidrar til økt interoperabilitet og legger grunnlag for økt samarbeid innen flere områder, for eksempel utdanning, påpeker Loso.

Kontrakten inkluderer også en mobil simulator som legger til rette for at prosedyrene for brolegging kan trenes i klasserom.

- Trening med simulator reduserer behovet for å bruke vogn til utdanning og trening, noe som kan redusere driftskostnadene for bropanservognen, sier Christian Bartholome, prosjektleder i Forsvarsmateriell.

To menn i svarte jakker ser smilende mot kamera foran en bropanservogn, hvor menn i uniform inspiserer vognen.
Kristoffer Eliassen, teknisk koordinator i i prosjektet i Forsvarsmateriell (t.v.) og Christian Bartholome foran en av de nye bropanservognene. Foto: Forsvaret

De nye bropanservognene ble vintertestet i Rena leir i tre uker forrige vinter, med gode resultater.  

Anskaffelsen av de nye vognene er en av fire anskaffelser som er basert på Leopard 2-skrog. De tre andre anskaffelsene er stridsvogn, ingeniørpanservogn og bergingspanservogn.

Bropanservogn i ferd med å skyve frem bro fotografert nedenifra med blå himmel med skyer i bakgrunnen
Her skyves 14 meter bro frem i forbindelse med testing av vognene på Rena i 2022. Foto: Forsvarsmateriell