Forsvarsmateriell gjør sertifisering av IFF Mode 5 i Hærens kampluftvern

Forsvarsmateriell fikk sommeren 2021 i oppdrag å etablere en nasjonal sertifiseringsenhet for alt IFF Mode 5 utstyr i Forsvaret. De første av Hærens kampluftvernradarer er nå sertifisert for operativ bruk av IFF Mode 5.

Forsvarsstaben ved Brigader Lars Huse er tilstede ved signeringen for å overvære at IKT-Kapasiteter nå har nådd en milepæl ved å ha en nasjonal sertifiseringsmyndighet med evne til å gjennomføre sertifisering etter NATO-krav.
Fra venstre: Seksjonssjef i sertifiseringsseksjonen Ole-Ragnar Tandberg, Direktør IKT-kapasiteter Eiliv Ofigsbø, Sjef Forsvarsstaben/O/J5 Brigader Lars Huse, Sjef Operative Systemavdeling Arle Brustad og Roar Holmenes fra Forsvarsstaben/O/J5/NATO standardiseringskontoret. Foto: Forsvarsmateriell
Forsvarsstaben ved Brigader Lars Huse er tilstede ved signeringen for å overvære at IKT-Kapasiteter nå har nådd en milepæl ved å ha en nasjonal sertifiseringsmyndighet med evne til å gjennomføre sertifisering etter NATO-krav. Fra venstre: Seksjonssjef i sertifiseringsseksjonen Ole-Ragnar Tandberg, Direktør IKT-kapasiteter Eiliv Ofigsbø, Sjef Forsvarsstaben/O/J5 Brigader Lars Huse, Sjef Operative Systemavdeling Arle Brustad og Roar Holmenes fra Forsvarsstaben/O/J5/NATO standardiseringskontoret. Foto: Forsvarsmateriell

Sjef IKT-kapasiteter Eiliv Ofigsbø har signert sertifiseringen, og Brigader Lars M. Huse i Forsvarsstaben ble invitert til å overvære signeringen.

-  Det er flott at Forsvarsmateriell har nå har imøtekommet Forsvarets behov for sertifisering av IFF Mode 5 utstyr. Det er viktig at Norge bidrar til å sikre NATOs interoperabilitet og vår evne til å delta i NATO-operasjoner, sier Lars M. Huse.

Brigader Huse er sjef for Planavdelingen under Sjef Operasjoner, og har blant annet ansvaret for NATO Standardiseringskontoret. Kontoret har ansvaret for å koordinere norsk saksbehandling av NATO standardiseringsavtaler og andre NATO-standardiseringsdokumenter i forsvarssektoren.

Faktaboks

  • IFF - Identification Friend or Foe er et system for identifikasjon av samarbeidende enheter for å unngå utilsiktet beskytning av disse. 
  • Mode 5 er nyeste oppdatering, hvor systemet har fått en omfattende funksjons- og sikkerhetsoppgradering.
  • NATO har stilt et særskilt krav til at IFF Mode 5 enheter testes og sertifiseres som en interoperabilitetskontroll av at standarden er fulgt.
  • Mode 5 motto:
    «Identify Friends – Prevent Fratricide» 

-   En stor dag for oss, sier oberstløytnant Erik Thorsen, prosjektkoordinator i Hærstaben.

-  Oppbyggingen av kampluftvern (KLV) som en operativ kapasitet i Hæren startet i 2018, og seanser som det vi har deltatt på her i regi av Bold Quest er svært viktige å utnytte for å sikre vår fremtidige FOC- (full operational capability) status. Da er det ekstra gledelig når innsats fra mange belønnes med måloppnåelse, sier en fornøyd oberstløytnant. 

-   KLV vil tilføres nye kapasiteter i nær fremtid. Dette gjør det viktig fortsatt å oppsøke arenaer som dette for å sikre både sertifiseringer og kompetansebygging som verifiserer de kapasiteter Hærens kampluftvern skal inneha, avslutter Erik Thorsen.

Sertifiseringsoppdrag

Forsvarsmateriell fikk i 2021 i oppdrag å etablere en nasjonal sertifiseringsmyndighet for IFF-systemer. I august samme år ble oppdraget gitt til IKT-Kapasiteter som allerede ivaretok teknisk fagmyndighet i FMA. 

IFF-kunnskap er nisjekompetanse og ikke enkelt å få tak i. 

-   Det tar nødvendigvis litt tid før en slik enhet har fått etablert tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å utføre sertifisering, sier sjef IKT-kapasiteter, Eiliv Ofigsbø. Det er en viktig milepæl å kunne signere sertifikater til noen av Luftforsvaret NASAMS radarer sammen med de to radarene Hæren hadde med til Bold Quest 2023 i oktober i Danmark. 

Med omfattende flystøtte fra svenske Jas 39 Gripen, sveitsiske F-18 Super Hornet, britiske Tornado, polske F-16, ulike danske fly samt en britisk testgruppe, kan Hærens kampluftvern nå få sine første sertifikater på at de har en operativ IFF Mode 5-kapasitet.

Sertifisering er tredelt:

Boks-, Plattform-, og Flight/nasjonal-sertifisering.

  • For norske prosjekter er det stilt krav til at utstyr som anskaffes, minimum skal være boks-sertifisert av amerikanske sertifiseringsmyndigheter (DoD AIMS PO) eller tilsvarende i andre NATO-nasjoner.
  • Norsk ambisjon er å kunne gjennomføre plattformsertifisering som «Trusted Partner» for AIMS PO.
  • Forsvarsmateriell har etablert Operative System Sertifiseringsseksjon (OSS) som nå har kompetanse til å gjennomføre Flight/nasjonalsertifisering.

Hva innebærer sertifiseringen? 

IFF Mode 5_1920x1080.jpg
Både elektroniske og fysiske kontroller gjennomføres under sertifiseringen. Foto: Forsvarsmateriell

NATO har utgitt en standard for hvordan IFF-systemet kan testes. Dette er ikke luftdyktighet- eller materiellsertifisering, men en verifikasjon av funksjonell interoperabilitet. Ved å gjennomføre disse testene vil nasjonene bekrefte gjennom dokumentasjon at vi har et interoperabelt IFF-system.

Som et eksempel; kapasitetene i FMA har/har hatt opptil et 20-talls ulike anskaffelsesprosjekter som har kjøpt inn utstyr fra ulike produsenter og ulike nasjoner. Selv om «samme standard» er lagt til grunn for anskaffelsen, er det likevel varianter og tilpasset den enkelte plattform. IFF-utstyr installert i F-35 versus utstyr om bord i KNM Nansen eller NASAMS har ulik karakteristikk, men skal likevel fungere etter formålet, og her kan avvik oppstå.

IFF Mode 5 er komplekst, og avvik kan gjøre interoperabilitet begrenset eller umulig. Gjennom sertifiseringstestene vil utstyrets funksjon testes likt uavhengig hvilken plattform som benytter det.
 

Amerikanske Joint Staff fasiliterer øvelser blant annet for samhandling og interoperabilitet.

Mission:
"The Joint Staff J6 provides expertise in support of the Chairman’s core responsibilities and in advancing C4/Cyber across all domains to enable a globally integrated Combined/Joint Force.”

https://www.jcs.mil/Directorates/J6-C4-Cyber/

Bold Quest 2023

 

Hærens kampluftvern består blant annet av det norskutviklede luftvernsystemet NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System). NASAMS’ hovedenheter er utskytingsrampe med missiler, kommando- og kontrollstasjoner, radarer og elektrooptiske sensorer. Radarene, med betegnelsen AN/MPQ-64, består av en primærradar og en sekundærradar. Sekundærradaren er IFF-enheten, og er oppgradert til Mode 5 kapasitet. Oppgraderingen gir NASAMS- radarene samme standard og status som våre samarbeidspartnere har. Med det tilfredsstiller de også NATO-krav for deltakelse i NATO-operasjoner.

-  For den ferske Sertifiseringsseksjonen (OSS) i IKT-kapasiteter, ble BQ23 en god arena for testing med bruk av testinstrumenter og flystøtte, sier seksjonssjef, Ole-Ragnar Tandberg. Jeg vil berømme både Kampluftvernbatteriet og egne ansatte kollegaer for deres profesjonalitet og innsatsvilje.

-  Deltakelse i et testmiljø som Bold Quest har gitt batteriet svært verdifull trening og de er derfor tilfredse med at radarene de hadde med nå er sertifisert. Utover dette har arenaen blitt brukt til å teste og trene med taktiske datalinker, noe som har muliggjort samvirke i en internasjonal luftoperasjon, sier batterisjef, kaptein Jakob Stang.

IFF Mode 5_2_1920x1080.jpg
Orientering om NASAMS-systemet under DV Day. hvor Luftforsvaret er representert ved Oberst Kenneth Øvland (med båtlue og flight suit). Foto: Forsvarsmateriell

DV Day

BQ23 Danmark avsluttes med en Distinguished Visitor Day hvor det var stor oppmerksomhet rundt Hærens Luftvernbatteri og sertifiseringsaktiviteten som ble utført.

Oberst Øvland representerte Sjef Luftforsvaret under DV Day BQ23 og besøkte alle de ulike «sitene». Han vil berømme Hærens luftvernbatteri som ga et særdeles godt inntrykk under besøket og gratulerer med godkjent nasjonal sertifisering.